Menu
NL
Nl Logo Scart Bw

SCART website

SCART is de naam van een website die tot doel heeft de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs te maken in preservering van audiovisueel erfgoed. Het is een van de specifieke kennisplatformen ontwikkeld door PACKED vzw. U vindt de link naar deze website in de sectie ondersteuning van deze PACKED-website.

Periode: 2010 - ...

De steeds snellere evolutie en obsoletie van technologieën en formaten, de stap van het analoge naar het digitale, het steeds groeiende aantal geproduceerde audiovisuele materialen, … Voor collectiebeherende instellingen en bewaarinstellingen die zorg moeten dragen voor de conservering van hun audiovisuele collecties vormen deze evoluties nog vaak een grote uitdaging.

Om hen te begeleiden en op de best mogelijke manier te helpen, heeft PACKED vzw sinds zijn oprichting in 2005 een kennisbank uitgebouwd met betrekking tot de problematieken van de preservering van audiovisueel erfgoed – en deze kennisbank groeit nog steeds. Op de website scart.be werd deze kennis nu gebundeld. De SCART-website biedt toegang tot de immer uitdijende pool van kennis over de preservering van audiovisueel erfgoed die wordt gecreëerd door PACKED vzw en haar partnerorganisaties. Hij heeft tot doel geheugeninstellingen en anderen te helpen bij hun preserveringstaken.

Oorspronkelijk opgericht als Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisueel Erfgoed, is PACKED vzw vanaf januari 2010 actief als expertisecentrum digitaal erfgoed. De overgang van koepelorganisatie naar expertisecentrum impliceerde een verbreding van het actieterrein, waarbij de werking ook gericht werd op niet-audiovisueel erfgoed en andere types erfgoedinstellingen. Ondanks haar nieuwe rol blijft de verzameling en disseminatie van kennis met betrekking tot de preservering van audiovisueel erfgoed ook nu nog één van de bijzondere aandachtspunten van PACKED vzw. 

De SCART-website is voor PACKED vzw een manier om de opgebouwde kennis en informatie rond audiovisuele preservering optimaal te kunnen blijven delen met alle actoren in het domein - instituten en professionelen uit de erfgoedsector alsook alle niet-professionele geïnteresseerden. Het onderhouden van een permanente dialoog op lokaal en internationaal niveau zal mee ondersteund worden door deze nieuwe website. 

Op de SCART-website vindt u onder andere de Nederlandse en Franse vertalingen van het IMAP preserveringshandboek voor mediakunst en de interviews en artikels die gecreëerd werden in het kader van het project ‘Obsolete apparatuur - Het behoud van afspeel- en weergaveapparatuur voor audiovisuele kunst’ (uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Mediakunst - NIMk). Daarnaast zal u er ook de integrale rapporten van enkele casestudies terugvinden die uitgevoerd werden op werken uit Vlaamse partnercollecties uit het project ‘Obsolete apparatuur’, alsook links naar verschillende andere instituten, externe bronnen, publicaties, online tools, diensten, etc. – allen gewijd aan de preservering van audiovisueel erfgoed en mediakunst. De SCART-website is net zoals de PACKED-website in drie talen (NL-EN-FR) toegankelijk, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en toegang te kunnen verlenen tot deze informatie.

Vlaanderen - Verbeelding werkt