Menu
NL
Php Thumb Generated Thumbnailjpg 7

Linked Heritage

Het project ‘Linked Heritage – Metadata, Standards, Persistent Identification and Linked Data System for a digital cultural heritage in Europe’ had als doel gedigitaliseerde content aan te leveren aan Europeana, deze content te verrijken en het gebruik van de al aanwezige content in Europeana te verbeteren. Het project werd mee gefinancierd door het CIP-ICT PSP subsidieprogramma van de Europese Commissie.

Periode: 2011 - 2013

PACKED vzw nam in het project Linked Heritage deel als partner, verantwoordelijk voor het coördineren van de aanlevering van digitaal materiaal uit Vlaamse erfgoedorganisaties. Het project ging van start eind april 2011 en duurde 30 maanden.

Over het project

Linked Heritage is een project dat zich toespitst op drie doelstellingen:

  • Het bijdragen van grote hoeveelheden nieuwe content aan Europeana, uit zowel publieke als private sectoren;
  • Het verrijken van de kwaliteit van nieuwe en bestaande Europeana-content, met betrekking tot de rijkheid van de metadata, het potentieel voor hergebruik en zijn unieke karakter;
  • Verbeterd zoeken en gebruik van Europeana-content mogelijk maken, zowel binnen het Europeana portaal als door derden via de Europeana API.

Door de verbondenheid van het project in het hele ‘ecosysteem’ van projecten rond Europeana en diens aggregatoren zal Linked Heritage grootschalige verrijking van Europeana en alle diensten die zij aanbiedt op lange termijn verzorgen en versterken. Het Europeana Bureau is in het project betrokken als onderaannemer.

Meer informatie over het project kan u vinden op de projectwebsite.

Acties en resultaten

Linked Heritage richtte werkgroepen op rond specifieke probleemthema’s die opduiken bij de (online) ontsluiting van digitaal cultureel erfgoed. Het gaat daarbij om bv. persistent unique identifiers, linked data, terminologieën en thesauri, aanlevering van content uit de private sector,…. Het project trachtte hierdoor een brede internationale consensus te bereiken via een proces waar ministeries en beleidsmakers, geheugeninstituten, onderzoekscentra en experten (zowel uit de academische als uit de wereld van de KMO’s), Europeana contentleveranciers en aggregatoren bij betrokken waren.

Het project leverde miljoenen nieuwe items aan aan Europeana, verrijkte miljoenen anderen en het koppelde deze items aan Europeana op verschillende innovatieve manieren. Ook zal disseminatie en training zal voorzien worden aan alle projectpartners. Het consortium zal vanaf de eerste dag een samenwerking met Europeana en andere sattelietprojecten opstarten, om zo overlappingen te vermijden, synergiën te identificeren en de impact van het ICT-PSP programma te maximaliseren.

Linked Heritage wou:

  • best practices vestigen in bepaalde sleutelgebieden (door middel van brede consensus);
  • de resultaten van het project via bestaande netwerken van contacten over heel Europa verspreiden;
  • kennis, richtlijnen, handboeken, toolkits en andere softwarecomponenten ontwikkelen om het bijdragen van nieuwe content aan Europeana en de verrijking van de reeds bestaande content te realiseren;
  • interoperabiliteit versterken tussen de content management systemen van contentleveranciers en diegene van Europeana.

Consortium

Het consortium bevat vertegenwoordigers van alle belanghebbenden in het Europeana ecosysteem (met de uitzondering van de Europeana foundation, die betrokken zullen blijven als onderaannemers). Hieronder vallen o.a. verschillende ministeries en verantwoordelijke regeringsbureaus, contentleveranciers en aggregatoren, verschillende partners in gerelateerde sattelietprojecten (bv. Europeana Connect, ATHENA, ARROW, etc.) en een aantal leidende onderzoeksinstituten. Omdat een belangrijk objectief van een Best Practice Network het hanteren van een consensus is om best practices te identificeren, bevat het consortium al deze actoren. Als aanvulling omvat het ook organisaties die in het verleden nog niet bijgedragen hebben tot Europeana, maar die dit nu voor de eerste maal doen via Linked Heritage. Twintig Europese landen worden vertegenwoordigd, samen met Finland, Israël en Rusland als externe bijdragers.

Partners

Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), België; PACKED vzw - Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisuele kunsten (PACKED), België; Bulgarian Academy of Science - Central Library (CL-BAS), Bulgarije; The Cyprus Institute, Cyprus; Philipps-Universität Marburg (UNIMAR), Duitsland; Technical University Hannover, Duitsland; Marketing und Verlagsservice des Buchhandels (MVB), Duitsland; Prussian Cultural Heritage Foundation (SPK), Duitsland; Ministerie van cultuur, Estland; Ministerie van cultuur, Frankrijk; University of Savoy, Frankrijk; Association Dedale, Frankrijk; Helleens Ministerie van cultuur, Griekenland; Institute of Computer and Communication Systems - National Technical University of Athens (NTUA), Griekenland; Universiteit van Patras, Griekenland; National Szechenyi Library, Hongarije; The Library Council / An Chomhairle Leabharlanna (ACL), Ierland; Pintail Ltd, Ierland; MAKASH, Israel; Istituto Centrale per il Catalogo Unico – Italiaans ministerie van cultureel erfgoed (ICCU), Italië; PROMOTER, Italië; DigiLab - Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Italië; Archivio Fo Rame, Italië; MEDRA, Italië; Universiteit van Padua (UNIPD), Italië; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italië; State Agency for Cultural Information Systems (KIS), Litouwen; Uma information technology GmbH, Oostenrijk; International Center for Information Management Systems and Services (ICIMSS), Polen; Instituto Superior Técnico, Portugal; University of Kazan (external contributor), Rusland; Institute for the protection of Cultural Heritage of Slovenia (IPCHS), Slovenië; CORDIA, Slowakije; Fundació i2CAT, internet i innovació digital a Catalunya (I2CAT), Spanje; Generalitat de Catalunya, Spanje; Arts and Theater Institute (IDU), Tsjechië; Collections Trust, Verenigd Koninkrijk; EDItEUR, Verenigd Koninkrijk; Swedish National Archive, Zweden.

Vlaanderen - Verbeelding werkt