Menu
NL
Erfgoedbronnen-INgeBEELD-project-beeld

Erfgoedbronnen INgeBEELD

In 2013 voerde PACKED vzw samen met Kunstenpunt (voormalige BAM - Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst) en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid het project 'Mediawijs werken met erfgoedbronnen op INgeBEELD' uit om meer culturele content binnen INgeBEELD ter beschikking te stellen en een betere ontsluiting van de bij cultureel-erfgoedorganisaties beschikbare digitale content te bewerkstelligen.

Periode: 2013

Deze tekst kondigde het project aan:

Het platform INgeBEELD (www.ingebeeld.be) is de sluitsteen van een langlopend ontwikkelingsproject van CANON Cultuurcel rond audiovisuele vorming en wordt nu intensief gebruikt in de lerarenopleiding. Het platform fungeert als ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, reflectie en verdieping rond mediawijsheid in het onderwijs. Mediawijsheid is veel meer dan een technisch verhaal; het is in wezen een cultureel en pedagogisch project dat zich richt tot alle docenten van alle vakken. In de lerarenopleiding wordt op basis van INgeBEELD geprobeerd toekomstige leraren op te leiden die ervan overtuigd zijn dat multimediale geletterdheid tot het basispakket behoort van wie les wil geven in een multimediale maatschappij.

Een labo-traject is een traject rond mediawijsheid waarbij lectoren in de lerarenopleiding een beroep kunnen doen op een team bij BAM, bestaande uit een coach en multimedia-regisseurs. Externe specialisten die de betrokken lerarenopleidingen en stagescholen zowel inhoudelijk als technisch kunnen ondersteunen bij het verwerven van multimediale onderwijservaring.

Deze begeleiding omvat:

  • de coaching en inhoudelijke begeleiding van de lectoren vanaf de allereerste aanzet tot en met het plaatsen van de resultaten van het traject op het platform voor mediawijsheid;
  • de inhoudelijke en technische ondersteuning van de studenten;
  • het in beeld brengen van het project (beeld, audio, film, tekst webpagina’s);
  • het verwerken van het traject als bijdrage op het platform INgeBEELD.

Om het platform INgeBEELD verder ingang te laten vinden in het onderwijs zoekt CANON Cultuurcel intensief naar partnerships met culturele instellingen en cultuureducatieve actoren. Echter, het INgeBEELD platform is sterk gericht op de noden in het onderwijs en gaat in veel mindere mate in op de ondersteuning van culturele organisaties om het digitale cultureel erfgoed binnen dit platform ter beschikking te stellen, waardoor erg veel afhangt van de bereidwilligheid van individuele medewerkers. Door het uitwerken van een aangepaste technische structuur, kan de culturele sector veel efficiënter op INgeBEELD inspelen.

Een aangepaste technische infrastructuur afgestemd op de noden van de culturele sector alleen volstaat echter niet. Van zodra de technische infrastructuur beschikbaar is, moet de sector aangemoedigd worden om van dit platform gebruik te maken om content aan te bieden, wegwijs gemaakt worden in het gebruik van deze infrastructuur en ook hands-on worden begeleid en ondersteund.

Het project omvat daarom twee delen:

  • Kunstenpunt coördineert de aanpassing van het INgeBEELD platform zodat de culturele sector hiervan optimaal gebruik kan maken:  een “plug-in” uitwerken en laten bouwen, zodat culturele (erfgoed-)organisaties met hun eigen standaarden en werkwijzen multimediaal materiaal (tekst, beeld, video, audio, enz.) in goede kwaliteit kunnen aanbieden aan scholen. Eens de plug-in geïmplementeerd is, blijft deze beschikbaar binnen het INgeBEELD platform en kan deze ook na afloop van dit project blijvend gebruikt worden.
  • PACKED vzw zal instaan voor het begeleiden van de culturele partners die content willen aanbieden op het INge-BEELD platform: ondersteuning van een tiental actoren in het concrete gebruik van de plug-in en het herorganiseren van hun backoffices om optimaal gebruik te kunnen maken van dit platform. Het project richt zich daarbij tot een mix van musea, erfgoedcellen, lokale verenigingen, ... aansluitend binnen de thema’s die voor 2013 al vastliggen voor het platform mediawijsheid (oorlog en vrede, literatuur in digitale omgeving, geschiedenis van de media).
Vlaanderen - Verbeelding werkt