Menu
NL
CEST-project-beeld

CEST

CEST was aanvankelijk een project dat tussen februari en september 2010 werd uitgevoerd door PACKED vzw en eDAVID vzw in opdracht van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Het project had als doelstelling duidelijkheid te verschaffen over “welke standaarden er prioritair van toepassing zijn voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitale archivalische, documentaire, audiovisuele en museale objecten en objectrepresentaties.” Sinds 2011 is PACKED vzw verantwoordelijk voor het beheer en de verdere uitbouw van dit kennisplatform als onderdeel van haar structurele werking als expertisecentrum digitaal erfgoed.

Periode: 2010 - ...

De eerste jaren werd vooral de nadruk gelegd op het verder uitwerken van de CEST-richtlijnen en het ontwikkelen van expertise, in nauw overleg met het erfgoedveld. In 2012 gebeurde een doelgroepenbevraging waaruit een aantal suggesties naar voren kwamen die we in de vernieuwingsactie ter harte hebben genomen.

In 2016 werd het kennisplatform grondig vernieuwd. De MediaWikisoftware werd geactualiseerd en uitgebreid met een semantische laag die de doorzoekbaarheid en hergebruik via de API aanzienlijk uitbreiden. Daarnaast werd de gebruiksvriendelijkheid van het platform verbeterd door toevoeging van een Wysiwyg-editor.

Bijdragen aan de wiki?

De Cultureelerfgoedstandaarden-toolbox is opgevat als een wiki. Dat betekent dat je hier niet enkel informatie kunt opzoeken, maar zelf ook actief kan meewerken door bijvoorbeeld informatie toe te voegen, te verbeteren, opmerkingen toe te voegen, je ervaringen te delen... Om dit te doen, vraag je eerst een gebruikersnaam en paswoord aan. Je ontvangt deze niet automatisch, maar per e-mail na goedkeuring door een PACKED-medewerker.

Vooraleer je aan de slag gaat, is het vervolgens nuttig te lezen wat er op CEST staat over auteursrecht en de creative commons licentie, alsook over gebruik van de editor, stijl en taal .

Vlaanderen - Verbeelding werkt