Menu
NL

Geschiedenis

Van Platform voor de Archivering en Conservering van Kunst op Elektronische en Digitale Dragers (2005-2010) tot Expertisecentrum Digitaal Erfgoed (2011-2018).

PACKED vzw werd in 2005 door Argos – centrum voor kunst en media, M HKA, S.M.A.K. en Museum Dhondt-Dhaenens opgericht als een kennisplatform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunsten. De Vlaamse overheid erkende PACKED vzw als een overkoepelend samenwerkingsverband met landelijk relevante expertise en honoreerde ze met een werkingssubsidie voor de periode 2006-2010.

Om haar draagvlak te vergroten, legde PACKED vzw zich al snel toe op de uitdagingen van digitaal cultureel erfgoed in het algemeen. Sinds 1 januari 2011 wordt PACKED vzw erkend als landelijk expertisecentrum digitaal cultureel erfgoed. Daarmee werd gerealiseerd wat minister van Cultuur Bert Anciaux schreef in de Beleidsnota Cultuur 2004-2009: “Het is aangewezen de oprichting te overwegen van een Vlaams kenniscentrum inzake digitalisering. In het buitenland vormen dergelijke instellingen de speerpunt van een geïntegreerd digitaliseringsbeleid.” 

Vanaf 2013 verbreedde PACKED vzw zijn werking naar de kunstensector. Veel kunstenerfgoed wordt door de kunstensector zelf bewaard, en in een digitale omgeving vervaagt het onderscheid tussen erfgoed en kunsten: born digital en gedigitaliseerde content heeft al zorg nodig voor het volwaardig deel wordt van het geheugen.

PACKED telt 8 medewerkers, goed voor 7,7 VTE. In 2019 werd de werking van PACKED onderdeel van VIAA in het kader van de fusie van VIAA, PACKED en Lukas.

Vlaanderen - Verbeelding werkt