Menu
NL
Tekengebied 1

Resolver

Tool

Een tool om persistente URI's voor cultureel erfgoedobjecten te beheren

De Resolver is een webtool waarmee beheerders van kleine of middelgrote collecties erfgoedobjecten duurzaam kunnen identificeren op het web en data over dat erfgoedobject delen met haar erfgoedgemeenschap. De tool lost het probleem van Linkrot op.

Deze tool werd ontwikkeld in het kader van het 'Persistente identificatie' traject. De Resolver is een database driven web applicatie, de code is gepubliceerd onder GPL3 licentie en is vrij beschikbaar op Github.

Waarom Persistente URI's gebruiken?

 • Collectiebeheerders willen kennis, informatie en data over erfgoedobjecten aanmaken, beheren en verspreiden.
 • Ontwikkelaars van webapplicaties willen snel en eenvoudig toegang tot data over erfgoedobjecten.
 • De Vlaamse overheid wil erfgoed duurzaam toegankelijk maken binnen een genetwerkte basisinfrastructuur.
 • Culturele objecten dienen daarom eenduidig, persistent geïdentificeerd worden in de digitale ruimte zodat ze makkelijker kunnen worden gevonden / gecontextualiseerd. Webresources dienen langdurig toegankelijk maken via dezelfde URI, ongeacht de serverlocatie of applicatie waarmee ze toegankelijk wordt gemaakt. 

Wat lost de Resolver op?

 • Persistente URI’s aanmaken voor erfgoedobjecten volgens een standaard protocol;
 • Doorverwijzing (dereferencing) van een persistente URI naar een Web Resource met een representatie van het erfgoedobject (als gestructureerde tekst - html, json, xml - of als 2D beeld)
 • Beheer van de doorverwijzingen door de collectiebeheerder.

Hoe lost de Resolver dit op?

 • De Resolver is een webserver met een database en een GUI.
 • De koppelingen tussen URI’s en web resources worden bewaard in de database.
 • De afhandeling van een HTTP GET request voor een persistente URL gebeurt door de web server die de HTTP client zal doorverwijzen naar de web resource waar de data gepubliceerd staat.
 • Collectiebeheerders beschikken over een GUI om a) Persistente URI’s aan te maken (b) te koppelen aan Web Resources, (c) koppeling aan en uit te zetten, (d) gebruik van persistente URI’s door derden te monitoren.
Vlaanderen - Verbeelding werkt