Menu
NL
Screen Shot 2018 02 01 At 13 33 24

Datahub

Tool

Een open source metadata aggregator voor GLAMs

De Datahub is een open source metadata aggregator waarmee cultureel erfgoedorganisaties hun collectiedata herbruikbaar kunnen maken via het web. Het doel van de Datahub is een vrij beschikbare tool te maken, die gebruik maakt van  actuele web- en erfgoedstandaarden.

De Datahub bestaat uit twee componenten:

  • De Datahub-factory automatiseert de uitwisseling van records uit verschillende bronnen van en naar de Datahub. Extraheert metadata aan de API's van collectiebeheersystemen, transformeert ze naar LIDO, Dublin Core of een ander standaard XML uitwisselingsformaat en laadt de data in de Datahub. De Datahub-factory is gebouwd met Perl, Catmandu API's en de Catmandu Fix Language
  • De Datahub is de databank waarin alle data verzameld wordt en beschikbaar wordt gemaakt via HTTP REST en OAI-PMH interfaces. De Datahub is gebouwd met Symfony, PHP and MongoDB

De code van de Datahub en Datahub Factory werd gemaakt in 2016-2017 door Matthias Vandermaesen (VKC), Pieter De Praetere, met hulp van Inuits, en met financiële ondersteuning van e-cultuur middelen van de Vlaamse Overheid in het kader van het traject 'Digitale duurzaamheid in kunstmusea'.

Toepassingen

GLAMs beheren en bewaren kennis en expertise over hun collectiestukken vandaag vrijwel steeds in databanke, en beheerssystemen. Eens die kennis in zo een databank of systeem gestopt hebben, blijkt het vaak uiterst moeilijk om die informatie toegankelijk en herbruikbaar te maken in andere publieksgerichte applicaties. 

Het knelpunt blijkt vaak een flexibele, veilige, makkelijk onderhoudbare en kostenefficiente interface waarmee applicaties data kunnen uitwisselen via het web. Ontbrekende API's, gesloten dataformaten en commercieel gemotiveerde drempels om data vrij beschikbaar te maken, zorgen er voor dat veel hergebruik van data vandaag handmatig gebruikt via tijdrovende exports en imports. 

Een duurzame oplossing bestaat uit een service oriented architecture die flexibel genoeg is om data te onttrekken aan de gangbare, verouderde back-office systemen en daarnaast eenvoudig benaderbaar is voor een brede waaier aan eindgebruikerapplicaties - websites, mobiele applicaties, visualisaties, drukwerk,... - die de noden van de hedendaagse cultuurconsument bedienen.

Vlaanderen - Verbeelding werkt