Menu
NL
Logo Cest 840X500 Filled

CEST

Kennisplatform

De Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox

Dit kennisplatform maakt erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties.

CEST bestaat uit vijf onderdelen:

De richtlijnen vormen het hart van het kennisplatform. Aan de hand van concrete scenario’s worden de minimale en aanbevolen standaarden voor een bepaalde digitaliseringstaak opgelijst. De scenario’s zijn opgedeeld in vier categorieën: inventariseren, digitaliseren, bewaren en toegankelijk maken.

Het standaardenregister bevat steekkaarten met de kerngegevens van de belangrijkste erfgoedstandaarden. In zo een steekkaart vind je bijvoorbeeld een korte uitleg waarvoor de standaard gebruikt wordt, en links naar de specificatie en gebruikersdocumentatie. Aan de hand van een vijftal verschillende trefwoorden kan je in het register ook zoeken naar standaarden die relevant zijn voor jouw type collectie of expertisedomein.

Het softwareregister doet ongeveer hetzelfde voor software. Ook hier vind je een korte uitleg terug waarvoor de tool gebruikt wordt en links naar broncode, leveranciers en gebruikersdocumentatie.

De publicaties vormen het nieuwste onderdeel van CEST. Hier worden verschillende soorten publicaties samengebracht die je helpen om standaarden in de praktijk toe te passen. Je vindt er handleidingen en modeldocumenten terug, maar ook gevalstudies van andere erfgoedcollecties en studies, artikels en rapporten die door PACKED geschreven zijn.

Het glossarium tot slot bevat een lijst met moeilijke woorden die van een bevattelijke definitie voorzien werden.

Vlaanderen - Verbeelding werkt