Menu
NL
Veb Obb Digitalisering 2

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier.

Vlaamse overheid: nieuwe deadline voor aanvragen subsidie digitale collectieregistratie

De komende jaren is er een inhaalbeweging nodig zodat ook bij collectieregistratie de digitale technologie ten volle ingezet wordt. Ook het ontwikkelen van goede voorbeelden in functie van het innovatieve gebruik van open data is van groot belang. Daarom lanceert de Vlaamse minister van Cultuur voor het tweede jaar op rij een reglement dat hierop verder inzet. Het aangepaste reglement werd op 8 april 2019 gelanceerd. Een aanvraag indienen kan tot en met 1 juni 2019.

Momenteel ontbreken in veel gevallen de nodige competenties om een dergelijke inhaalbeweging te realiseren en tegelijk ook binnen de organisatie een digitale strategie te operationaliseren. Het succes van de eerste oproep in 2018 maakte eens te meer duidelijk dat de noden groot zijn. Daarom wil de minister met een tweede oproep en een aangepast reglement verder inzetten op het realiseren van een inhaalbeweging.

Via dit reglement wordt verder gewerkt aan het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie en het inzetten van de collectiedata als open data. Het blijft ook belangrijk dat aanvragers nadenken over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie. 

Voor deze oproep werd de doelgroep uitgebreid naar alle organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet.   

Een aanvraag indienen kan tot en met 1 juni 2019.

Lees meer over de nieuwe subsidielijn op de website van Kunsten en Erfgoed

 

Vlaanderen - Verbeelding werkt