Menu
NL
640Px Wikidata Logo En

UGent: workshop Wikidata for Humanities Scholars

13.12.19 event

In één dag leren hoe je Linked Open Data via het platform Wikidata kan gebruiken voor onderzoek? Op vrijdag 13 december 2019 organiseert het Digital Humanities Research Lab van de UGent in samenwerking met het onderzoeksproject WeChangEd een workshop Wikidata voor onderzoekers in de geesteswetenschappen. De workshop kadert in de lezingenreeks ‘Digitising the humanities’.

Inschrijven voor deze workshop kan bij UGent via deze pagina.

PACKED neemt deel aan deze workshop om meer te leren over hoe erfgoeddata hun weg kunnen vinden naar onderzoekers. Om erfgoeddata niet alleen vindbaar maar ook bruikbaar te maken voor nieuwe onderzoeksmethoden zien we veel potentieel in Linked Open Data publicatie op Wikidata.

Digital Humanities?

Digital Humanities (of DH) is de voorbije tien jaar een buzzwoord geworden. Toch weten velen in de geesteswetenschappen nog steeds te weinig over het potentieel van digitale technologieën om geavanceerde digitale onderzoeksmethodes effectief te gebruiken in hun onderzoek. Er is nog steeds een digitale kloof in de wereld van de geesteswetenschappen, zelfs bij de jongere generatie van opkomende onderzoekers. Digitale methodes zijn ook vaak beperkt of niet aanwezig in het curriculum.

Digitising the Humanities

Studenten, onderzoekers en stafmedewerkers van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kunnen de lezingenreeks ‘Digitising the Humanities’ volgen. Ze vernemen er uit de eerste hand meer over recente ontwikkelingen in digitale onderzoekstechnologieën en -methodologieën in de geesteswetenschappen. Tijdens de verschillende workshops en lezingen zullen ze zowel nieuwe onderzoeksvragen ontdekken die kunnen worden opgelost met een adequate en overdachte methodologie, als oude vragen op nieuwe manieren beantwoorden.

Internationale onderzoekers vertellen over hun Digital Humanities-projecten, van natuurlijke taalverwerking en diepgaand leren, over tekstherkenning en tekstannotatie tot neurale netwerken en big data.

Het doel van de lezingenreeks is de kennis te verhogen rond state-of-the-art digitale methodes die vandaag worden gebruikt en ontwikkeld door onderzoekers in de geesteswetenschappen. Met de reeks wil men meer onderzoekers in staat stellen om deze methodes zelf toe te passen. 

De initiatiefnemers

Het Ghent CDH (Ghent Centre for Digital Humanities) is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat onderzoek met digitale middelen faciliteert in de geesteswetenschappen aan de Gentse universiteit en daarbuiten. GhentCDH is actief in de archeologie en geografie, linguïstiek en culturele studies. Het ontwikkelt DH-samenwerkingen en ondersteunt onderzoeksprojecten, onderwijsactiviteiten en infrastructuurprojecten over de faculteiten heen. De kerndomeinen van hun werk zijn:

  • advies en ondersteuning voor collaboratieve databanken aan de Gentse universiteit. Onderzoekers worden geholpen bij het opzetten van een databank, ondersteund door bv. Nodegoat. Ze krijgen advies over datastandaarden en linked data.
  • digitale tekstanalyse
  • geospatiale analyse
  • Digital Humanities-advies

WeChangEd is een acroniem voor “Agents of Change: Women Editors and Socio-Cultural Transformation in Europe, 1710-1920″. Dit is een vijfjarig onderzoeksproject dat een verwaarloosd aspect van het sociale en culturele leven in Europa in de moderne tijd onderzoekt: de impact van vrouwelijke uitgevers/publicisten op het publieke debat. 

Vlaanderen - Verbeelding werkt