Menu
NL
Scoremodel 840 500 Zwart Gevuld

Scoremodel digitale duurzaamheid

Duurzame bewaring en toegang tot digitale bestanden is een steeds groter wordende zorg voor collectiebeherende organisaties. In 2013 stelde PACKED vzw de eerste versie van het Scoremodel voor - een zelfevaluatietool voor organisaties die een digitale collectie beheren en een volledig beeld willen krijgen van de duurzaamheid van hun digitale huishouding. PACKED vzw is blij een volledig vernieuwde versie van het Scoremodel voor te stellen.

Na bijna vijf jaar was het scoremodel aan een grondige update toe. De software werd volledig herschreven - ook zelfevaluatietools ontsnappen niet aan snelle veroudering van digitale technologie. De vragenlijst werd grondig geevalueerd en de voorgestelde oplossingen werden geactualiseerd. Er werd ook een nieuwe feature ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse Netwerk Digitaal Erfgoed. Het vernieuwde Scoremodel geeft nu ook een indicatie of je digitale huishouding beantwoordt aan de eisen van het Data Seal of Approval (https://datasealofapproval.org/en/). Zo kan je inschatten of je digitale bestanden voldoende duurzaam bewaard worden om voor je 'digitaal depot' een DSA-kwaliteitslabel aan te vragen. 

De nieuwe versie van het Scoremodel vind je terug op https://scoremodel.org 
Ook de oude versie van het Scoremodel staat nog steeds online op https://old.scoremodel.org
Zo kan je de rapporten die je met het oude Scoremodel hebt gemaakt nog steeds vergelijken met het nieuwe. 

Vlaanderen - Verbeelding werkt