Menu
NL
Mmmonk

Beeld: Handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge: Ms. 142 - Moralia Gregorii a xxiii libro usque ad finem, ca. 1200, Bron: www.brugge.be

Project MMMONK: middeleeuwse manuscripten ontsluiten met gebruik van IIIF

734 middeleeuwse manuscripten ontsluiten én samenbrengen in een virtuele bibliotheek. Monnikenwerk, denk je? De Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent slaan de handen in elkaar voor het project MMMONK - acroniem voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis.

MMMONK

In het project zijn handschriften verzameld van de abdijen van Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters, die nu online raadpleegbaar worden. Om de handschriften ook virtueel samen te brengen, maakt het project gebruik van het International Image Interoperability Framework (IIIF)

IIIF is een internationaal gedragen raamwerk van open standaarden dat toelaat om beelden in rijke vorm te ontsluiten op het web. Zo kan je bijvoorbeeld bij één en hetzelfde beeld kiezen om heel het beeld te tonen of slechts een detail te ontsluiten, of kiezen in welke resolutie je het beeld toont. Daarbij worden geen nieuwe bestanden aangemaakt maar in real time acties uitgevoerd op hetzelfde beeld. Door deze standaard te gebruiken, kunnen beelden uit verschillende collecties - hier van de vier verschillende partners - toch digitaal samengebracht worden. Daarnaast zijn er ook standaarden die de metadata en structuur van de beelden ontsluiten. Door gebruik te maken van de verschillende functionaliteiten die IIIF biedt, wil MMMONK het wetenschappelijk onderzoek stimuleren en innoveren. 

PACKED heeft een adviserende rol in dit project. Andere partners in het project zijn Abdijmuseum Ten Duinen, Historische Huizen Gent, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, FARO vzw, Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA vzw), Illuminare Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven), Kenniscentrum vzw (Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst van de Bourgondische Nederlanden), Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (UGent) en het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent). 

IIIF in de museumsector

We hopen dat het inspirerende praktijkvoorbeeld van MMMONK met het gebruik van IIIF ook andere erfgoedorganisaties kan aansteken om deze veelbelovende techniek te ontdekken. Om kennis en expertise uit te wisselen over de toepassing van IIIF in de erfgoedsector, plannen wij samen met de Vlaamse Kunstcollectie een sectorevenement hierrond in het voorjaar van 2020. VKC en PACKED werkten eerder al samen rond een IIIF-proefopstelling voor beeldbeheer, gelinkt aan de VKC-datahub.

Vlaanderen - Verbeelding werkt