Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL
1600Px 20171209 Brass Editathon 01 009

Edit-a-thon Vorst, 9 december 2017

PACKED vzw: werkingsverslag 2017

PACKED vzw heeft haar werkingsverslag voor 2017 gepubliceerd. Het afgelopen jaar was een cruciaal jaar. We hebben niet alleen zeer hard voortgewerkt aan de realisatie van onze doelstellingen, maar ook een beleidsplan voor de periode 2019-2023 opgemaakt. Op basis daarvan hebben we op 15 december 2017 een nieuwe subsidie-aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Een week later, op 22 december, publiceerde minister Gatz zijn visienota 'Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk'. Die heeft de ambitie een leidraad te zijn om, vanuit een langetermijnperspectief, de digitale transformatie van de culturele sector te ondersteunen.

We hebben de opmaak van het jaarverslag 2017 aangegrepen om terug te blikken op de werking van PACKED vzw tijdens de voorbije vijf jaar (periode 2013-2017). Ondanks het feit dat we wat betreft het totaal aantal gepresteerde uren in 2017 terug gedaald zijn naar het niveau van voor 2014, lag het aantal verrichte activiteiten in 2017 in het algemeen wel flink hoger dan in 2013, met o.a.

  • 152 beantwoorde loketvragen i.p.v. 95;
  • 34 vormingsactiviteiten i.p.v. 16;
  • 20 projecten i.p.v. 10;
  • 14 artikels bijgedragen aan externe publicaties i.p.v. 11;
  • 11 nieuwsbrieven i.p.v. 10;
  • 157 nieuwsbriefitems i.p.v. 150.

Daaraan moet worden toegevoegd dat de TRACKS-website en onze werking naar de kunstensector nog nauwelijks bestond in 2013. Ook waren er in 2013 nog geen samenwerkingsactiviteiten van PACKED vzw met de Wikimedia Foundation. Wat de communicatie betreft, maakten we in 2013 nog geen gebruik gemaakt van Twitter, LinkedIn en Slideshare. Bovendien hebben we dus het afgelopen jaar met het ganse PACKED-team een beleidsplan voor de periode 2019-2023 voorbereid en geschreven, én waren we actief in een klankbordgroep, stuurgroep en redactieteam tijdens de voorbereiding van de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’. In vergelijking met 2016 was er wel een lichte terugval, maar toen lag het totaal aantal gepresteerde uren hoger dan in 2017.

De groei van PACKED vzw sinds 2014 was geen doel op zich, maar was noodzakelijk om tegemoet te komen aan het stijgende aantal loketvragen, projectvoorstellen, uitnodigingen voor samenwerking en overleg, …  Het stilvallen van de groei, en nu zelfs een lichte terugval, leidt onvermijdelijk tot extra werkdruk op de organisatie en de PACKED-medewerkers. We hopen dan ook het PACKED-team terug te kunnen versterken wanneer in 2019 de nieuwe meerjarige subsidieperiode start.

Naast het voldoen aan de groeiende vraag van onze doelgroepen, gaat er ook steeds meer tijd op aan het zoeken naar en het verantwoorden van aanvullende financiering. Al in 2015 kwam de organisatie en de personeelsploeg daardoor onder druk. Dat bleef zo in 2016 en 2017, doordat meer dan de helft van de financiële middelen onzeker zijn want geen deel uitmaken van de structurele werkingsmiddelen die zijn toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.

Het financiële resultaat voor 2017 was positief, waardoor de financiële reserve van PACKED vzw verder aangroeit. Die reserve zal nodig zijn om het verwachte verlies voor 2018 te dekken, en om als kleine financiële buffer te dienen bij de (onzekere) overgang naar de subsidieperiode 2019-2023. 

Dat zowel de kunsten- als de cultureel-erfgoedsector de weg blijven vinden naar PACKED vzw als expertisecentrum digitaal erfgoed is een goede zaak. Maar PACKED vzw kan als expertisecentrum maar op een efficiënte manier een dienstverlenende rol vervullen als ook de verschillende segmenten van de cultuursector zelf investeren in eigen expertiseopbouw. Naast de investering in expertise bij de collectiebeherende instellingen en archiefvormers dient er ook een investering te komen in een digitale infrastructuur. De kosten daarvoor zijn voor collectiebeherende instellingen en archiefvormers vaak zo hoog dat het enkel mogelijk is om dat overkoepelend aan te pakken. Zonder een dergelijke (gedeelde) infrastructuur zal de expertise die de afgelopen jaren bij PACKED vzw (en een aantal collectiebeherende instellingen en archiefvormers) is opgebouwd nooit optimaal renderen. De aandacht voor digitale netwerkinfrastructuur voor Vlaanderen in de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ leidt hopelijk op termijn naar een oplossing.

Je vindt het werkingsverslag 2017 in de sectie 'beleidsdocumenten' op de PACKED-website, waar je ook onze vorige werkingsverslagen en onze actieplannen vindt.


Beeld: Rony Vissers, 2017 / CC-BY 4.0 / 20171209 BRASS editathon 01 009

Vlaanderen - Verbeelding werkt