Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL
Wikiglam Telaviv 55A17364Abae8Bd82A3Dc73A66620Ce0

Groepsfoto GLAMwiki Conference 2018.

PACKED vzw: verslag GLAMWiki Conference 2018

03.11.18 - 05.11.18 update

Begin november kwamen in Tel Aviv Wikimedians en medewerkers van GLAM-instellingen (galeries, bibliotheken, archieven en musea) van over de hele wereld samen. Het doel van de bijeenkomst was om mensen met elkaar in contact te brengen, kennis uit te wisselen rond goede praktijken in het gebruik van Wikimediaplatformen door GLAM-instellingen, en Wikimedia te voeden met input over de noden van instellingen. De conferentie bestond uit plenaire gedeelten en parallelsessies waarin enerzijds specifieke projecten aan bod kwamen, en anderzijds zeer praktische workshops werden gegeven over bepaalde tools (bv. OpenRefine en Wikidata Query Service). PACKED-medewerkers Sam Donvil en Bart Magnus legden er interessante contacten en leerden heel wat bij om onze plaatselijke culturele organisaties in de toekomst nog beter te ondersteunen wanneer ze Wikimediaplatformen willen inzetten in hun werking.

1. Waarom als GLAM Wikimediaplatformen gebruiken?

Om instellingen te overtuigen van de potentiële meerwaarde om Wikimediaplatformen in te zetten in hun werking helpt het om cijfers over gebruik en hergebruik te kunnen tonen. Er zijn een aantal tools beschikbaar die kunnen helpen om dat verhaal te vertellen (zie ook verderop: Tips voor tools). Zelfs wanneer individuele personen in instellingen overtuigd zijn van de meerwaarde, is het dikwijls moeilijk voor hen om de nodige tijd te investeren in ontsluiting op Wikimediaplatformen. Vaak is er te veel ander werk dat door het management als prioritair wordt gezien. Voorbeelden die aan bod kwamen, laten zien dat samenwerkingen met Wikmedia, bv. via een ‘Wikimedian in residence’, vaak tot gevolg hebben dat een instelling een ambitieuzere visie aan de dag legt. Een zeer zichtbaar gevolg van samenwerken met Wikimedia is dat het vaak direct leidt tot betere en rijkere metadata bij de collectie. Vaak is het noodzakelijk om het management van een organisatie te overtuigen om iets van de grond te krijgen binnen een instelling. Dat bleek onder meer ook bij de Amerikaanse National Archives. Men zocht er uit hoe Wikimediaplatformen de organisatie kunnen helpen om haar missie te vervullen. Om vervolgens ook mensen tijd te kunnen geven om die uitdaging aan te gaan, bleek het noodzakelijk om duidelijk te maken dat het gebruik van Wikimediaplatformen de efficiëntie en impact maximaliseert van het werk dat medewerkers leveren.

Onderzoekers Andrea Wallace en Douglas McCarthy presenteerden tijdens de conferentie hun OpenGLAM survey, een overzicht van alle openGLAM instellingen. Sinds de aanvang van hun project in 2018 bleef de lijst aangroeien tot op moment van schrijven 376 instellingen waarvan 8 Belgische organisaties. We moedigen Vlaamse instellingen aan om, indien ze al collecties open ontsloten hebben, zich aan de lijst te laten toevoegen. Ondertussen begonnen ze ook te bevragen wat voor verschillende gradaties en interpretaties er van ‘open’ bestaan: veronderstelt dit bv. het gedeeltelijk of integraal openstellen van de collectie, profileren ze zich ook als open instelling, etc.?

Loïc Tallon van het Metropolitan Museum of Art relativeerde in zijn sterk aanbevolen keynote het belang van de focus op technologie. Technologie is niet nieuw en is bovendien een middel, geen doel. Hij pleitte ervoor dat GLAMs in de eerste plaats uitgaan van hun eigen sterktes en zich afvragen hoe ze hun missie hedendaags kunnen invullen in een digitale wereld. Als je vertrekt vanuit je missie, hoef je geen principiële keuzes te maken voor Wikimediaplatformen of CC0. Vaak zijn ze dan gewoon een logisch gevolg van de keuzes die je als organisatie maakt om met je collectie online zichtbaarheid na te streven en een breed publiek te bereiken.

2. Hoe maak je samenwerkingen tussen Wikimedia en GLAM-instellingen succesvol?

Uit gepresenteerde projecten komen een aantal aandachtspunten bovendrijven die we bij PACKED vzw tijdens onze projecten op Wikimediaplatformen ook hebben ondervonden, bv. het belang van de juiste mensen aan boord te krijgen, een realistisch verwachtingspatroon scheppen, de tijdsinvestering in het schonen van metadata, interactie zoeken met de bestaande Wikimediacommunity,... Tegelijk blijkt ook dat elke plek en elk project zijn eigen recept nodig heeft. Belangrijk is om te zoeken wat de mensen die je wil betrekken drijft of motiveert. Dat kunnen zowel werknemers en bezoekers van een museum zijn als niet-bezoekers van over de hele wereld die inhoudelijk geïnteresseerd zijn in een collectie. Door goed te luisteren naar partners is het mogelijk om Wikimediaplatformen maximaal in te zetten om hun doelen te verwezenlijken. Professionals die in GLAMs werken zijn ook onderling zeer verschillend. Bijgevolg zullen de aspecten die iemand aanspreken in het gebruik van Wikimediaplatformen ook van persoon tot persoon verschillen. Vaak zullen ze samenhangen met de functie die iemand uitoefent. Niet elke GLAM-medewerker is geïnteresseerd in metadata. Sommige mensen kun je beter bereiken met de mogelijkheden van Wikipedia om informatiegeletterdheid bij bezoekers te vergroten, anderen met de mogelijkheden die Wikidata biedt voor onderzoek of met de kansen om als organisatie met content uit Wikimediaplatformen de sociale media te bespelen. Een mooie tip die werd meegegeven aan Wikimedians die met GLAMs willen samenwerken: “Meet an existing need that they have articulated, not a need that you project onto them. Let them lead you there.”

Wikimedia Argentinië riep in hun workshop Future of GLAM: Re-defining cultural programs op tot het verbreden van de focus op erfgoed naar minder klassieke onderwerpen zoals mensenrechten, gender, diversiteit, andere zogenaamde content gaps maar ook culturele expressies waarvan de locus buiten traditionele culturele instellingen ligt zoals bv. muziek, keuken en tegencultuur. Dat strookt mooi met ons lopend Wikimediatraject rond podiumkunsten. Ze onderstreepten voor dat soort hedendaags of recent erfgoed de problematiek rond auteursrecht.

NkpZr8HNdoyGu8tFDztwve5qrGt2wpcm8VfK8ckhlE1thfr_Z0Jo2R1zjb3U8kmc7qTy8n9PFBG6_RsBMyHj5jliNMPmZSZ3pMcIsyu2QJBR-Jf1x7AyfaeG17c9-nMyUQqBO1lA

Tenslotte presenteerde senior strategist van de Wikimedia Foundation Alex Stinson een overzicht van de bestaande platformen waar best practices gedeeld kunnen worden om projecten schaalbaar en repliceerbaar te maken. Zo heb je de GLAM-wiki newsletter, de Wikimedia blog en de GLAM outreach portal voor outcome-based storytelling. Daarnaast zijn er Q&A kanalen zoals de Facebookgroep Wikidata + GLAM. De rapporteing is volgens Stinson nog steeds teveel outcome-oriented en te weinig gericht op o.a. lopende projecten, uitdagingen en hiaten.

3. Tips voor tools

Overicht tools

Twee webpagina’s geven een overzicht van de belangrijkste tools die voor de Wikimediaplatformen beschikbaar zijn: Toolforge en Hay’s Tools. Dat zijn de aanbevolen startplekken wanneer je iets specifieks zoekt. Ook werden we attent gemaakt op het bestaan van een tech whishlist community waar je een idee voor een tool of technische verbetering kunt pitchen. Hieronder lichten we graag een aantal tools toe die werden gedemonstreerd tijdens de conferentie en waar we bijzonder enthousiast van werden. Daarmee vult de Wikimedia community een bestaand arsenaal tools voor data- en beeldenuploads aan waarvan PACKED vzw regelmatig gebruik maakt. Dat bestaande arsenaal van tools omvat OpenRefine (datacleaning en batch uploads data), Quickstatements (batch upload), Pattypan (batchuploads beelden), ExifTool (aanpassen ingebedde metadata), Pageviews en Wikimedia Commons Usage Tool (gebruiksstatistieken).

Wikidata recent changes tool

Wanneer je als instelling data aan Wikidata hebt toegevoegd of verrijkt, is het interessant om te zien hoe de Wikidatagemeenschap daar daarna mee omgaat. Worden items verrijkt? Hoe frequent en op welke manier gebeurt dat? Gebeuren er ook aanpassingen die je niet graag ziet gebeuren? Via de recent changes tool kun je op basis van een SPARQL-query voor een lijst van Wikidata-items nagaan welke wijzigingen er recent gebeurden. Zie bv. de wijzigingen van de afgelopen week aan items over Belgische schilders.

Editgroups

Wanneer een Wikidatagebruiker via een batch upload tool (bv. Quickstatements) een fout maakt, is het via de tool Editgroups voortaan mogelijk om die batch weer terug te trekken, waardoor alle statements die tot die batch behoren worden verwijderd. Een zeer handige noodrem bij een vergissing.

Cradle

Deze tool maakt het mogelijk om de drempel om mensen nieuwe Wikidata-items te laten creëren nog te verlagen door niet in de Wikidata-interface te werken maar in eenvoudige formulieren, waar de relevante properties al vooraf staan ingevuld. Zie bv. dit formulier voor een kunstwerk in de openbare ruimte. Belangrijk bij het gebruik van deze tool is natuurlijk wel dat je zeker weet dat het item dat je wil aanmaken nog niet bestaat op Wikidata.

Tabernacle

Met Tabernacle kun je op een gebruiksvriendelijke manier bepaalde velden van items op Wikidata aanvullen op basis van een SPARQL-query. Als je bv. de eigenschap "beeldt af" bij alle opgeladen kunstwerken uit Mu.ZEE wilt aanvullen, kan dat zo. Door een eenvoudige SPARQL-query te maken kies je zelf welke items je opvraagt en welke properties je te zien wilt krijgen. Ideaal om al crowdsourcend je collectiedata te verrijken.

Hergebruik Wikidatagegevens op OpenStreetmap

Als je geografische gegevens op Wikidata hebt gepubliceerd, kun je meteen zinvol hergebruik van die data stimuleren door ze te matchen met elementen uit OpenStreetmap. Deze tool zoekt binnen een bepaald geografisch gebied (bv. een gemeente of provincie) welke items op Wikidata van een identifier in OpenStreetmap voorzien kunnen worden. De tool geeft je suggesties die manueel geverifieerd moeten worden en schrijft de gegevens weg naar OpenStreetmap. De gegevens van Wikidata worden dus gebruikt om rijkere informatie op OpenStreetmap te genereren. Het enige wat je nodig hebt is een OpenStreetmapaccount.

CRkE1vL5exSe5pdhM4I0NMv1YqswD7bJzejQNohpDZltaWsW6KRr8T9NY50bGBXVGFxPM2hu-9X0zyT5WOz3KnmbK9T63G2jDhsEYfrFwSFH8z5nFPq7paWJbXRzNN3NHKLgov1K

4. Noden GLAMs

Aangezien er op de conferentie een zeer interessante mix was van doorgewinterde Wikimedians en vertegenwoordigers van GLAMs, kwam ook de vraag aan bod aan welke extra tools GLAMs nood hebben om Wikimediaplatformen (beter) te kunnen inzetten in hun werk. Tools zijn enerzijds nuttig op praktisch vlak voor de optimalisatie van workflows rond data- en beeldenuploads. Een andere categorie van tools is noodzakelijk om een management te overtuigen van de meerwaarde van Wikimediaplatformen voor de instelling en haar doelgroepen. Zoals Loïc Tallon in zijn keynote onderstreepte, moeten GLAMs zich niet tot doel stellen om Wikimediaplatformen te gebruiken, wel om hun missie te vervullen. Een succesvolle samenwerking tussen Wikimedia en GLAMs kan er dus uit bestaan dat Wikimedia deze instellingen de tools aanreikt die hen in staat stellen om na te gaan wat de impact is van acties op Wikimediaplatformen. Het gaat dan zowel om kwaliteit als om kwantiteit van online publieksbereik en interactie met je collectie.

Wikimedia Zwitserland startte een interessant traject met als doel naast de reeds bestaande tools die gebruik van content meten een tool te maken die GLAMs beter in staat stellen om de impact van hun acties te meten. De GLAM stat tool helpt GLAMs de impact van beelddonaties op Wikimedia Commons te monitoren. De tool geeft een goed overzicht van de categorisering van bestanden in Wikimedia Commons (category network). Verder kun je de bijdragen van gebruikers binnen een categorie in hun totaliteit en individueel op een tijdslijn visualiseren (user contributions), een gedetailleerd zicht krijgen op het gebruik van beelden binnen een categorie binnen alle Wikimediaprojecten (usage) en het aantal pageviews per dag van beelden binnen deze categorie weergeven (page views). De tool is open source. PACKED vzw is in contact met de Zwitsers om na te gaan of we deze tool ook nuttig kan zijn om de impact van contentdonaties van Vlaamse culturele organisaties gerichter te monitoren.

hDrPtQLuUTJ4HmivzDsNh9UJLyFp45XhBb59ECtddtWlJiIBLsl-DdPPVSiI_NBMVLz60IdEteTuxxFzpQp61EUPEfqEeczJ18WVxTixn64BNOy3zfvnfUoy0GngB1ZLgeqQ92Rt

5. Nieuwigheden op Wikimediaplatformen

Structured Data on Commons

Wat zijn de meest in het oog springende nieuwigheden door de introductie van gestructureerde data op Wikimedia Commons?

  • Meertalige captions bij bestanden
  • Een datasectie waarbij informatie uit Wikidata wordt gehaald (bv. de eigenschap “beeldt af” of info over gebruiksrechten bij de reproductie van een kunstwerk)
  • Een nieuwe zoekomgeving

De komende tijd wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om Wikidata-items te bewerken vanaf Wikimedia Commons. Zo kunnen gestructureerde data die bij een beeld horen waarover er een item in Wikidata zit ook meteen naar Wikidata doorstromen.

Een belangrijk aandachtspunt voor instellingen die met Wikimedia Commons aan de slag gaan is om steeds een onderscheid te maken tussen de metadata van het opgeladen bestand en de metadata van het kunstwerk. Zo kan bijvoorbeeld een foto van een beeldhouwwerk onder CC BY vallen, terwijl het beeldhouwwerk zelf tot het publiek domein behoort.

VmVtORjbsQbxaFTs_ENL6ecVVwoxINEH7PphSi3KhD34HsCb8C4i1ifIljLgkkGGkrbu6ZYVJZJwyRQEW1oL3ooFecvUujr6WCFxDGgrJd0oBVhsdriiVN3EPGs0sDqKEhWhJeYr

In 2019 zal Structured Data on Commons uitgerold worden aan de hand van een aantal pilootprojecten. Projectverantwoordelijke Sandra Fauconnier vroeg PACKED vzw alvast om enkele testcases voor te dragen. Eerst en vooral werd ons naar een dataset uit de klassieke schone kunsten gevraagd. Die vraag valt mooi samen met de wens vanuit het MSK Gent om aan ontsluiting van hun collectie op Wikimediaplatformen te werken. Anderzijds zochten we nog voorbeelden waarbij we verschillende ‘lagen’ metadata zouden kunnen toevoegen. Met een set uit het Felixarchief kunnen we bijvoorbeeld metadata toevoegen over het collectiestuk, de reproductie maar ook over afgebeelde personen, plaatsen, etc. Ook wat betreft de set ‘type specimens’ van de Plantentuin Meise, biedt gestructureerde data op Wikimedia Commons een mogelijkheid om zowel metadata op te nemen over het beeld, het specifieke staal en daarnaast ook de botanische taxon waarvan het staal het typespecimen is. PACKED vzw zal de instellingen nu voorstellen om begin 2019 een set aan te leveren.

Wikibase

Met Wikibase kun je je eigen lege database opzetten en die helemaal naar wens modelleren. Wikibase is de achterliggende software die ook Wikidata gebruikt. Wikibase is zeker het overwegen waard wanneer je bijvoorbeeld beschikt over zeer specifieke data die misschien voor jou of jouw organisatie belangrijk zijn, maar niet voldoende relevant om met de hele wereld op Wikidata te delen. Wikidata is bijvoorbeeld wel geschikt voor data over bepaalde historische munten, maar veel minder voor een apart item per individuele munt in jouw collectie.

Een eigen Wikibase opzetten is vandaag al mogelijk, maar er wordt de komende maanden hard verder gewerkt aan de verdere ontwikkeling. In 2019 zal het mogelijk worden om informatie zoals properties, delen van een ontologie, maar ook volledige items (bv. alle Belgische gemeenten) van Wikidata te hergebruiken in je eigen Wikibase. Zo krijg je het beste van beide werelden: maximaal hergebruiken wat er al is en je eigen weg gaan wanneer daar een nood toe is. Ook de installatie van Wikibase zal in de loop van 2019 eenvoudiger worden, te vergelijken met het opzetten van een Wordpress website. Ook de tool Cradle zal je in de toekomst kunnen gebruiken om formulieren te bouwen voor je eigen Wikibase.

6. Kennismaking met The Palestinian Museum, RIWAQ en de Palestijnse Wikimediagemeenschap

Er is bij PACKED vzw heel wat gediscussieerd over het al dan niet deelnemen aan deze GLAMwiki conferentie in Tel Aviv. Het feit dat een internationaal georiënteerde stichting als de Wikimedia Foundation, die staat voor inclusiviteit, een conferentie organiseert in Israël, vonden we op zijn minst bedenkelijk. De Israëlische bezetting van Palestina betekent immers dat bv. de Palestijnse Wikimedians en GLAM-instellingen niet konden deelnemen aan de conferentie. Daarnaast kan geargumenteerd worden dat het bijwonen van dit soort events bijdraagt tot de normalisering en stilzwijgende acceptatie van de Israëlische bezetting. Anderzijds zou je kunnen argumenteren dat ook Palestijnen zich aan een boycot houden, maar het zou cynisch zijn om de oorzakelijkheid daarvan niet te erkennen.

uVkdug0igswGm5tGFvkNVLEhmo5HeTHNYVW4QcPWXXkm3_CmiQAn6EDkTK8FRDBmsyUeFSlnox25-YvAT78dYh97JD9fsFw3c1BVyREeNFWamN9mEAcDan6E3BF1lh7I6Wvceic4

Tijdens de conferentie zelf bleef dit soort politieke ladingen onbesproken, wat in het beste geval als een gemiste kans beschouwd kan worden, gezien de Wikimedia Foundation onlangs een nieuwe strategische visie lanceerde waarbij ze zich engageren om bij te dragen tot zogenaamde “knowledge equity” of met andere woorden het actief betrekken van gemeenschappen die omwille van systemische machtsongelijkheden of systemen van privilege uitgesloten zijn.

“We will strive to counteract structural inequalities to ensure a just representation of knowledge and people in the Wikimedia movement. We will notably aim to reduce or eliminate the gender gap in our movement. Our decisions about products and programs will be based on a fair distribution of resources. Our structures and governance will rely on the equitable participation of people across our movement. We will extend the Wikimedia presence globally, with a special focus on under-served communities, like indigenous peoples of industrialized nations, and regions of the world, such as Asia, Africa, the Middle East, and Latin America.”

Het is mogelijk dat dit politiek gevoelig lag, gezien de conferentie mee gesteund werd door zowel de stad Tel Aviv als het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken. 

Net zoals we in Tel Aviv interessante mensen van over de hele wereld en hun projecten ontmoetten, wilden we dus ook graag op zoek gaan naar wat er bij de Palestijnse Wikimediacommunity en GLAM-instellingen met een focus op digitaal erfgoed leeft. We konden alvast een afspraak maken met The Palestinian Museum, RIWAQ en een actieve Wikimedian uit Palestina.

The Palestinian Museum

The Palestinian Museum opende in 2016 op de Westelijke Jordaanoever in Birzeit, nabij Ramallah. Het museum heeft geen eigen fysieke collectie maar presenteert tijdelijke tentoonstellingen met een focus op Palestijnse cultuur in de Arabische wereld en daarbuiten. Onder meer gedreven door de politieke realiteit in Palestina, richt het museum zich zeer sterk op digitale collecties en online platformen om Palestijns erfgoed naar een publiek te brengen. In de loop van drie jaar willen ze in totaal 145.000 objecten archiveren. Om 15.000 stukken per maand te verwerken, werken ze momenteel met drie onderzoekers, drie digitaliseringsmedewerkers en drie archivarissen. Ze gebruiken hiervoor zoveel mogelijk open-source tools zoals bijvoorbeeld het collectiebeheersysteem Collective Access.

Ondersteund door het Britse erfgoedfonds Arcadia is het museum recent een project gestart dat als doel heeft om Palestijns erfgoed vanaf 1800 te digitaliseren. Cultureel erfgoed is één van de vijf domeinen waarop het project focust. Doordat er weinig Palestijnse collectiebeherende organisaties zijn en een groot deel van het Palestijns erfgoed zich sowieso in Israëlische musea of archieven bevindt, richt het project zich op het erfgoed dat zich in private handen bevindt. Afhankelijk van het type documenten, de plaats en de staat waarin ze zich bevinden gebeurt de digitalisering in het museum of ter plekke. Met de eigenaars van de documenten wordt afgesproken dat een digitale ontsluiting op de projectwebsite en in het museum mogelijk is. Het museum bouwt op die manier een digitaal archief van Palestijns erfgoed op.

RIWAQ

RIWAQ is een centrum in Ramallah dat zich richt op de preservering van architecturaal erfgoed in Palestina. Als eerste groot project sinds haar ontstaan in 1991, richtte de organisatie zich op een inventarisering van historische gebouwen. Een belangrijk werk, aangezien door vernieling en afbraak in de regio gegevens en foto’s van deze inventarisering voor sommige gebouwen het enige tastbare overblijfsel zijn. Naast inventariseren heeft RIWAQ ook zeer veel werk verricht op vlak van restauratie van historische gebouwen. Enerzijds worden soms individuele gebouwen aangepakt, maar vaak ook hele dorpskernen. Daarbij wordt ook op een zeer interessante manier naar de sociale functie van een publieke ruimte gekeken. De lokale bevolking krijgt op die manier door de ingrepen ook een aangenamere omgeving terug. Zeer toevallig was ook de Airbnb-kamer die we boekten in Birzeit gevestigd in een historisch gebouw dat door RIWAQ was gerestaureerd. De werkingsmiddelen van RIWAQ komen volledig uit steun van verschillende buitenlandse partners en donaties. RIWAQ worstelt vandaag vooral met de zorg voor haar eigen archief. Wat kunnen wij vanuit Vlaanderen betekenen? Zijn er bijvoorbeeld studenten archivistiek die op zoek zijn naar een mogelijk zeer boeiende stage bij RIWAQ om het archiefbeheer beter te organiseren, of om bij The Palestinian Museum mee te werken aan hun project? We zoeken het uit

zGcchmha4raIhba7GHS9XkADopEP0QfnYvewnvlqKfvRFrEd8Hk7b9roYKrMRw-l8W3X-Yuxi8_wgoZoq3xAmjrw9W7TeVFIVKwTblTeF9V1mfbAfEgu-GD8_CjeFLSTMjW_gboPV_0yZ0sWqIT8N5lRfdfeJA8CPA1H2US3AEkiLI19WcEYQHHcJTyWalbQZ0gzu0ltoRXurgCDAKOA2HQiPBSDnWsn_TgMq9iozJ1omGK238m1eOLFZT5LHOJWwynqKye6W4twqO8R

Historisch gebouw in Birzeit, waar vandaag activistisch design ‘Disarming design from Palestine’ is gevestigd. (Foto’s: Bart Magnus, CC0)

sGh3zspjL894hfz_tcQIFfvCYmSZXprW3i2hbpN98RLCYpUdh-BGVNx8dttkznAgYE2OwPCadpHkce1z5lrgtWoAJ0mxuaVRcsMEaS2TjaWsp0p1JcHG3DR3bPwv5Obj6PW0EdDt

Kantoor van RIWAQ in Ramallah (Foto: CC0, via Wikimedia Commons)

Wikimedia user group Palestina, Libanon, Jordanië

Palestina heeft geen eigen Wikimediachapter, maar Wikimedians organiseren zich wel in een user group. Voorafgaand aan de conferentie zochten we contact met hen om te polsen hoe zij kijken naar een GLAMwikiconferentie die in Tel Aviv wordt georganiseerd. Dat contact en de gesprekken in The Palestinian Museum en RIWAQ leidden tot een fijne last minute afspraak met Maysara Abdulhaq, een actieve Wikimedian uit Ramallah die een goed overzicht heeft over het Palestijnse cultureel erfgoedveld. We brieften Maysara over de recentste ontwikkelingen binnen Wikimediaprojecten die we tijdens de conferentie opvingen. Uit het gesprek bleek het grote potentieel van Wikimediaplatformen om Palestijnse erfgoedcollecties publiek te maken.


Beelden:

Beeld 1: CC BY-SA, Wikimedia Israel, Sivan Shachor, 2018

Beeld 2: CC0, Bart Magnus, 2018 

Beeld 3: CC0, Bart Magnus, 2018


Vlaanderen - Verbeelding werkt