Menu
NL
Elhcqc Cws Aar Vo L

MKV Birthday Cakes, Bron: Twitter Matroska.org

PACKED: verslag symposium No Time to Wait

Op 4, 5 en 6 december 2019 ging de vierde editie van No Time To Wait door in de Vera and Donald Blinken Open Society Archives in Boedapest. No Time To Wait is een jaarlijks symposium ontstaan als onderdeel van het Europese PREFORMA-project, waarin PACKED betrokken was als partner. De workshops en presentaties op het symposium behandelen onderwerpen zoals open standaarden, open media, en het gebruik van de formaten FFV1 en Matroska in audiovisuele digitalisering. PACKED-medewerker Lode was aanwezig en brengt hier kort verslag uit.

Best Practice is only a Best Practice For Now (Dave Rice)

De audiovisuele archivaris en technoloog Dave Rice schetste een interessante situatie waarbij hij zich, tijdens de digitalisering van een grote audiocollectie, genoodzaakt zag om te breken met de best practices van de gemeenschap van audiodigitalisering en -archivering. Hierdoor werd het voor hem duidelijk dat best practices geen dogma's mogen zijn of worden. Een best practice is maar “best” als ze regelmatig in vraag wordt gesteld. Volgens Rice moet er een constante drang zijn naar “better practices”, om zo de “best practices” van het moment te kunnen gebruiken. Het concrete voorbeeld dat werd aangehaald tijdens de presentatie ging over de keuze tussen de audioformaten WAV en FLAC. Het WAV-formaat bleek steeds moeilijker te verdedigen als best practice om audio veilig te archiveren. FLAC werd gezien als een stok in het hoenderhok van de archiveringsgemeenschap. Het formaat was weinig gekend, en de aanbeveling van het gebruik ervan zou de gang van zaken verstoren. Nieuwe goede praktijken worden vaak als verstorend gezien, maar ze zijn volgens Rice noodzakelijk in de evolutie en verbetering van standaarden, formaten en workflows. Er moet plaats zijn om te experimenteren met nieuwe technologieën om ten volle te kunnen profiteren van nieuwe best practices, zelfs als dit zorgt voor inconsequenties in het huidige werk. Bekijk de volledige presentatie van Dave Rice op YouTube

VLC versie 4.0 & FFLabs (Steven Lhomme) 

Steve Lhomme, de oprichter van Matroska en VLC-ontwikkelaar, kondigde aan dat versie 4.0 van de gratis opensourcemediaspeler VLC hopelijk begin volgend jaar gereleased zal worden met een nieuwe gebruikersinterface op Windows en Linux. De nieuwe versie zal efficiënter gebruik maken van de beschikbare hardware waardoor ook zwaardere videobestanden moeiteloos afgespeeld kunnen worden. De lijst met ondersteunde formaten in VLC wordt nog verder uitgebreid. Andere nieuwe ontwikkelingen zijn:

  • Betere libvlc-integratie. Dit maakt het mogelijk om de “engine” of “kern” van VLC te gebruiken in andere software, zoals de besturingssystemen voor smartphones en tablets  iOS en Android. 
  • Airplay-functionaliteit moet het mogelijk maken om persoonlijke audiovisuele content te streamen van een iPad, iPhone of een Android-smartphone naar een AppleTV.

Om ontwikkelingen aan de code van FFmpeg, een complete en platformonafhankelijke oplossing voor het opnemen, converteren en streamen van audio en video, beter te organiseren, werd recent het bedrijf FFLabs opgericht. Net zoals videolabs.io voor VLC, is het een manier voor organisaties om tegen betaling specifieke features in beide opensourceprojecten te laten ontwikkelen.

De rest van Steve Lhomme’s presentatie kan je bekijken op YouTube.

The RAWcooked project (Jérôme Martinez)

Jérôme Martinez vergeleek in zijn presentatie de compressieprestaties van de videocodec FFV1 met die van DPX. Eén seconde van een 10-BIT HD film werd zowel met DPX als met FFV1 aan 24 frames per seconden gecodeerd. De codering met DPX in een niet-gecomprimeerde zip/tar-container leverde een bestand op van 189 MB. De codering van hetzelfde bestand met FFV1 leverde een lossless gecomprimeerd bestand op van 105 MB. 

Met FFV1 verlies je wel een deel van je technische metadata, vergeleken met DPX. Om aan de noden van archivarissen tegemoet te komen, ontwikkelde Jérôme RAWcooked. RAWcooked transcodeert DPX-bestanden naar FFV1 en slaat de metadata, net zoals alle andere sidecarbestanden, op in een Matroska-container. De hele conversie is tevens omkeerbaar: het RAWcooked-bestand kan volledig gereconstrueerd worden naar het originele DPX-bestand. 

Voor meer informatie en de roadmap van RAWcooked, raadpleeg de slides hier en bekijk de presentatie van Jérôme Martinez op YouTube.

Gelukkige verjaardag Matroska!

Op de laatste dag van de conferentie werd de zeventiende verjaardag van de mediacontainer Matroska gevierd. Matroska ontstond uit een project dat door Steve Lhomme in 2002 werd gestart. Hij startte de ontwikkeling met amper ervaring in audio/videosoftware. Origineel was Matroska (mkv) een oplossing om verschillende ondertitel- en audiosporen van tv-series in een bestand op te nemen, en om een dvd-structuur en livestreams te omvatten. Later ontdekte men dat die voorzieningen bruikbaar waren voor verschillende archiveringsdoeleinden. Je kan de volledige presentatie van Steve Lhomme bekijken op YouTube. 

Vlaanderen - Verbeelding werkt