Menu
NL
Linking The Past

PACKED: verslag studiedag Linking The Past

De projectpartners van ADOCHS (Auditing Digital Outputs in the Cultural Heritage Sector), een project met ondersteuning van BELSPO (federaal wetenschapsbeleid), organiseerden op 22 november 2019 een studiedag over linked data in de Koninklijke Bibliotheek (KBR). PACKED-medewerker Bart Magnus stak er zijn licht op. Hieronder zoomen we in op enkele projecten uit de presentaties die we relevant achten voor onze werking.

Records in Context, de opvolger van ISAD(G)

Florence Clavaud, werkzaam bij de Archives nationales de France en betrokken bij de International Council on Archives (ICA), lichtte de nieuwe standaard Records in Context (RiC) toe. Deze standaard moet vier huidige ICA-standaarden vervangen: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDAH. Als standaard voor archiefbeschrijvingen is ISAD(G) de wijdst verspreide standaard van deze vier. De voornaamste redenen voor deze vernieuwing zijn inconsistenties in de oude standaarden en hun moeizame toepasbaarheid voor digitaal geboren archieven. Het belangrijkste verschil in aanpak is dat RiC focust op entiteiten met attributen en relaties in plaats van op archiefbeschrijvingen. Een eerste versie (0.1) van het conceptuele model werd al in september 2016 gepubliceerd. Nu komt er een versie 0.2 aan en wordt er tegelijk ook een eerste versie van de RiC-ontologie gepubliceerd.

Metadata over archieven op Wikidata

Baptiste de Coulon, van het Zwitserse eenmansbedrijf le lieu imaginaire, omschreef Wikidata als een onmisbare tool voor hedendaagse erfgoedprofessionals. Naast een plek om informatie te vinden, is Wikidata geschikt om authorities met elkaar te linken en om collecties een grotere zichtbaarheid te geven. Als voorbeeld daarvan haalde hij aan hoe het Wikidata-property P485 (archieflocatie) wordt gebruikt in infoboxen over personen in de Franse en Catalaanse Wikipedia. Wanneer iemand informatie over de archieflocatie van een persoon of organisatie op Wikidata aanvult, krijgt die dus automatisch een ruimere verspreiding door het hergebruik in deze infoboxen. PACKED voegde vorig jaar ook de koppelingen tussen archiefvormers en bewaarplaatsen uit Archiefbank Vlaanderen toe aan Wikidata. De publicatie als linked open data op Wikidata zorgt er dus voor dat informatie over archieven in Vlaanderen nu automatisch ook wordt gevonden door Catalaanse en Franstalige lezers van Wikipedia. Helaas is de property voor archieflocatie (P485) in de Franse Wikipedia vandaag enkel opgenomen in de “Infobox Biographie2”. Wanneer een andere specifieke infobox voor bv. een auteur of een politicus wordt gebruikt, komt de informatie dus (nog) niet automatisch mee.

Infoboxes

Afbeeldingen:

links:

Infobox over politicus Jacques Van Offelen op de Franstalige Wikipedia. Zijn archief wordt bewaard door Liberaal Archief. Deze data worden hier automatisch weergegeven doordat ze vanuit Archiefbank Vlaanderen naar Wikidata zijn opgeladen.

rechts:

Infobox over James Ensor op de Catalaanse Wikipedia. Volgens Archiefbank Vlaanderen wordt er archiefmateriaal bewaard bij het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, KMSKA, Letterenhuis en Art Institute of Chicago. Deze info werd naar Wikidata opgeladen.

Van spreadsheets naar linked data met Wikibase

Als deel van haar doctoraatsonderzoek naar verbetering van kwaliteitscontrole bij digitalisering van cultureel erfgoed gaat Anne Chardonnens bij CegeSoma aan de slag met Wikibase. CegeSoma heeft verschillende databases die niet met elkaar verbonden zijn. Binnen de informatiehuishouding van de organisatie zijn er bijgevolg geen unieke identifiers voor de personen in deze verschillende systemen. Door de data in een eigen Wikibase te modelleren en waar mogelijk gebruik te maken van de rijkdom van Wikidata test Anne Chardonnens uit hoe dit in de toekomst efficiënter en effectiever kan verlopen.

Het project ADOCHS (Auditing Digital Outputs in the Cultural Heritage Sector) heeft een website, waar ook de presentaties van de conferentie te vinden zijn.

Vlaanderen - Verbeelding werkt