Menu
NL
Iaz2019

PACKED: verslag Informatie aan Zee

Op 19 en 20 september 2019 verzamelden alle informatieprofessionals in Oostende voor Informatie aan Zee, de tweejaarlijkse conferentie van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Het programma bood een grote diversiteit aan presentaties, workshops, panels en productpresentaties en een beursgedeelte. PACKED/VIAA was aanwezig met twee presentaties. We hadden het over verschillende manieren om in je organisatie aan de slag te gaan met digitale transformatie en over het inzetten op Wikimedia-platformen. De presentaties zijn nu beschikbaar.

Waarom inzetten op Wikipedia een fantastisch idee is voor (erfgoed)organisaties

Sprekers: Sam Donvil (PACKED/VIAA), Karen Delfosse (Jakob Smitsmuseum)

Wikipedia is een van de meest geraadpleegde websites ter wereld, met info over nagenoeg alles. Veel sneller dan op een website van een (ergoed)organisatie, belanden we in een zoektocht naar informatie op Wikipedia. (Erfgoed)organisaties, zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken en documentatiecentra, kunnen het platform gratis inzetten bij de ontsluiting van informatie over hun collecties.

Door content onder een vrije licentie aan Wikimedia (de organisatie achter o.a. het platform Wikipedia) te doneren, wordt deze gebruikt in Wikipedia-artikels en wordt de online zichtbaarheid en bruikbaarheid ervan verhoogd. 

Zo heeft PACKED bijvoorbeeld het Jakob Smitsmuseum en het FelixArchief begeleid bij het opladen op Wikimedia Commons van reproducties van respectievelijk werken van Jakob Smits, en grafiek en kaarten uit het Felixarchief. Uit de raadplegingscijfers van de Wikipedia-artikels waarin deze beelden gebruikt worden, wordt duidelijk dat dit een uitgebreid nieuw publiek op de collecties attendeert: de Wikipedia-artikels in het Nederlands, Frans, Spaans en Engels met beelden van het Jakob Smitsmuseum werden in de maand september 2019 alleen al 11.067 keer geraadpleegd. Wikipedia-artikels in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Fins, Italiaans, Portugees en het Zweeds met beelden van het FelixArchief werden in dezelfde maand 64.296 keer geraadpleegd. 

Erfgoedorganisaties willen hun collecties voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken en het erfgoed levend houden; een missie waar ze de Wikimedia-platformen voor kunnen gebruiken. Dankzij de vrije licentie kan de content en data die op Wikimedia-platformen gepubliceerd wordt, immers ook daarbuiten verder circuleren. Een vrije licentie houdt namelijk de expliciete toestemming in om content te kopiëren, bewerken en te verspreiden. 

Bovendien bieden de platformen Wikidata (de databank van Wikimedia), Wikimedia Commons (de beeldbank van Wikimedia) en Wikipedia (de encyclopedie) erfgoedinstellingen de mogelijkheid om hun collecties gratis als linked open data te publiceren. Zo is een schilderij uit het Jakob Smitsmuseum dat het kunsthistorisch tafereel de Judaskus afbeeldt, gelinkt aan alle andere kunstwerken die dezelfde scène afbeelden, zoals de Judaskus van Giotto in de Scrovegni Kapel in Padua en een schilderij van Caravaggio.

EsloNAl1fFaiCdHS9WhZAlfNZkboPzf-UceKk2GUX9hAeof0R0BRupPvN1KWny8wCavC0epVd2mZ2vaJg7qhBGGsI_2FyF3sIViRR4hW00GtNDAA61VDmTIjoeTzLLD1-Qgt0Xty

>> Bekijk de volledige presentatie op Slideshare


Aan de slag met digitale transformatie

Sprekers: Rony Vissers (PACKED), Bart Magnus (PACKED), Karen Vander Plaetse (VIAA)

De digitale omslag vereist dat culturele organisaties hun werking omvormen en digitale technologie aanwenden om hun missie te vervullen.  

Rony Vissers stak van wal met een inleiding over de belangrijkste uitdagingen van de digitale transformatie in de culturele sector en een verkenning van mogelijke oplossingen. Bart Magnus toonde hoe je met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit de digitale maturiteit van je organisatie kan evalueren, leren uit je score en vergelijkingen kan maken met andere culturele organisaties. Vervolgens legde Rony Vissers uit hoe je, nadat je zowel je digitale sterktes als zwaktes in kaart hebt gebracht, van start kunt gaan met de opmaak van een digitale strategie voor je organisatie. Daarin formuleer je niet alleen doelstellingen m.b.t. je content (of collecties), je middelen en je organisatie, maar ook doelstellingen m.b.t. je erfgoedgemeenschap.

Tenslotte focuste Karen Vander Plaetse op de aandacht voor de gebruiker bij de opmaak van een digitale strategie. Ze vertelde aan de hand van enkele concrete voorbeelden van VIAA’s eigen platformen hoe je bij ontsluitingsprojecten rekening kan houden met de gebruiker.

>> Bekijk de volledige presentatie op Slideshare

Vlaanderen - Verbeelding werkt