Menu
NL
Ursulaschrijn

Ursulaschrijn, Hans Memling (1489) - © Tom D’haenens

PACKED: verslag contactdag Vlaamse erfgoeddatabanken

Op 11 juni 2019 was het verzamelen geblazen voor de partners en gebruikers van de Vlaamse erfgoeddatabanken en iedereen die rond de registratie, het beheer en de ontsluiting van cultureel erfgoed in Vlaanderen werkt. In Antwerpen kwamen ze op de contactdag, georganiseerd door het departement CJM, onder meer te weten wat de toekomst brengt voor de erfgoeddatabanken Erfgoedplus, Erfgoedinzicht en Donnet, en wat de langverwachte resultaten zijn van een onderzoek rond de integratie van deze Vlaamse databanken. 


Voorstelling van rapport over de integratie van de Vlaamse databanken

De sector was talrijk opgekomen, want er werd vol verwachting uitgekeken naar het onderzoek uitgevoerd door Delaware. De voorgestelde studie draagt dan wel de titel ‘Plan integratie erfgoeddatabanken’, maar de ambities van het document gaan verder. De integratie van de erfgoeddatabanken is voor de Vlaamse Overheid een eerste stap in de heroriëntering van de wijze waarop de cultuursector digitale technologie aanwendt om culturele content te maken, te bewaren en voor een breed publiek beschikbaar te maken. De studie toont een eerste glimp van de wijze waarop de Vlaamse overheid de Visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ van minister van Cultuur Sven Gatz denkt te vertalen in een goed functionerend ecosysteem.

De voltooiing van deze studie was op zich een succes. Ze is er eerst en vooral in geslaagd om in de verschillende werkgroepen een breed spectrum aan belanghebbenden inspraak te bieden in de toekomst van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken. Een tweede verdienste is dat de ‘gebruiker’ en niet de ‘erfgoedinstelling’ centraal staat in de analyse. 

Plan integratie erfgoeddatabanken

Hoewel dit in de presentatie op de ontmoetingsdag wat onderbelicht bleef, bevat het rapport enkele concrete conclusies over de voormalige provinciale erfgoeddatabanken. Zo wordt vastgesteld dat de huidige systemen verouderd zijn, en ze de visie die is vooropgesteld in de nota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ niet in praktijk kunnen brengen (cf. 4.6 punt 1). Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat één website niet de beste manier is om de verschillende gebruikers te bedienen (cf. 4.6 punt 6). De ontsluiting naar de gebruikers gebeurt best zo dicht mogelijk bij de cultuurinstellingen. Daarbij wordt de opmerking gemaakt dat de erfgoedconsulenten momenteel onvoldoende de nodige expertise bezitten om een dergelijke brede ontsluitingsstrategie in de praktijk te brengen (cf. 4.6 punt 8).

Uitwisseling van erfgoeddata

De hele analyse wordt operationeel gemaakt in negentien initiatieven die het digitale ecosysteem in de cultuursector moeten realiseren. In die acties vinden we een aantal aandachtspunten terug die de voorbije jaren ook bij PACKED en VIAA hoog op de agenda stonden. Zo wordt bij de upgrade van het erfgoedregister en het beheersysteem van Erfgoedinzicht uitdrukkelijk gewezen op het belang van SaaS-oplossingen, de beschikbaarheid van de nodige API’s om data vlot uit te wisselen en de nodige functionaliteit om erfgoeddata als Linked Open Data beschikbaar te maken. Andere acties in het plan die een goede, kwalitatieve en efficiënte doorstroming van erfgoeddata moeten mogelijk maken, gaan over het gebruik van, opnieuw, Linked Open Data, een gedeeld rechtenmodel op basis van Creative Commons licenties en standaard uitwisselingsformaten. De studie maakt nog eens expliciet het punt dat de kern van een goed functionerend ecosysteem niet de technische platformen, maar de vorm is waarin erfgoeddata wordt uitgewisseld. 

Bijdrage van PACKED aan de contactdag

Ook PACKED was aanwezig op de contactdag en wel om meer te vertellen over drie verschillende onderwerpen. In de voormiddag lanceerde Bert Lemmens (PACKED) samen met Livia Snauwaert (Departement CJM) het ‘Invulboek objecten’, een online handboek voor het documenteren van cultureelerfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Tijdens één van de parallelsessies in de namiddag konden deelnemers meteen concreet aan de slag gaan met het invulboek.

Deelnemers konden ook kennismaken met de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit die we ontwikkelden in opdracht van het departement CJM en de tool onder begeleiding van Bart Magnus (PACKED) meteen invullen voor hun organisatie. Als derde toonde Sam Donvil (PACKED) samen met Joanie Dehullu (Musea Hasselt) en Katrien Steelandt (Erfgoedcel Brugge) hoe cultureelerfgoedorganisaties hun collectiegegevens vindbaar en bruikbaar kunnen maken op het wereldwijde web.

De presentaties van PACKED vind je hier:

Downloadlink

De studie van Delaware en andere presentaties van de dag vind je op de website van het departement CJM.

Vlaanderen - Verbeelding werkt