Menu
NL
Screenshot 2019 03 05 At 12 21 54

schermafbeelding - CC0

PACKED: project Wolfers in het kader van het Wikimedia Pilootproject Structured Data on Commons

In maart 2019 zal PACKED-medewerker Olivier Van D’huynslager in samenwerking met Wikimedia Deutschland werken rond het Pilootproject: Structured Data on Commons. Hij richt daarbij zijn focus op het oeuvre van de familie juweelontwerpers Wolfers. De collectiegegevens rond dit oeuvre zullen, in samenwerking met het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting, DIVA, Design Museum Gent en het Koninklijk museum voor Kunst en Geschiedenis, gepubliceerd worden op Wikidata. Indien het werk zich reeds in het publiek domein bevindt, zal de data erover ook gekoppeld worden aan een afbeelding op Wikimedia Commons.

Dit pilootproject wenst inzicht te geven in het modelleren van data in relatie tot:

  • de verhouding tussen ontwerp en finale uitvoering van een werk. 
  • de relatie tussen ontwerper en vervaardiger en welke invloed dit heeft op de auteursrechtelijke status van het werk

Bij het eerste wordt er een koppeling gemaakt tussen de ontwerptekening(en) en het eigenlijke werk. In functie daarvan zullen aparte Wikidatarecords aangemaakt worden voor zowel de ontwerptekening(en) als de objecten. Naargelang de auteursrechtelijke status van het werk zullen daar ook fotografische reproducties aan gekoppeld worden. Aan de hand van het model dat tijdens deze pilot uitgewerkt word, zal de relatie tussen de verschillende records ook machine-readable worden.

Wat het tweede betreft is het belangrijk op te merken dat in de toegepaste kunst het vaak voorkomt dat er meerdere ontwerpers en uitvoerders bij een werk betrokken zijn. Daardoor komen er ook naburige en bedrijfsrechten in het spel. Om die relaties duidelijk te maken, en hoe ze invloed hebben op de auteursrechtelijke status van het werk, zal voor deze pilot een datamodel uitgewerkt worden waarin alle actoren en hun functie gecontextualiseerd worden.

Documentatie zal worden uitgeschreven met betrekking tot:

  • het modelleren en documenteren van samenhangende collectiegegevens afkomstig uit GLAM’s met betrekking tot toegepaste kunst op Wikimedia Commons en Wikidata: doordat het oeuvre van de Wolfers familie doorheen de jaren of bij verkoop verspreid werd over de hele wereld en zich zowel in privécollecties als collectiebeherende instellingen bevindt, wenst de pilot dit oeuvre door inzet op Wikidata en Wikimedia Commons terug in zijn geheel te contextualiseren. 
  • het klaren van rechten met betrekking tot bedrijfsarchieven. 

Lees ook het nieuwsbericht uit de GLAM-newsletter van de Wikimedia Foundation.

Vlaanderen - Verbeelding werkt