Menu
NL
Prediction Packed

Beeld: VIAA, foto team PACKED januari 2019 geanalyseerd door het YOLO-algoritme.

PACKED: medewerking aan project beeldherkenning in de registratiepraktijk

Met het project Beeldherkenning in de registratiepraktijk wil FOMU in samenwerking met PACKED en Datable een onderzoek voeren naar de toepassing van Visual Recognition Services (VRS, of Visuele Herkenningsdiensten) voor de basisregistratie en iconografische ontsluiting van erfgoedobjecten. Voor die erfgoedobjecten wordt beroep gedaan op de collectie van FOMU, maar leveren ook MoMu, Erfgoedcel Brugge en het Netwerk Oorlogsbronnen (Nederland) beelden aan.

Doelstelling

In dit project zal de haalbaarheid van het gebruik van VRS als aanvulling of vervanging van ‘manuele’ registratie onderzocht worden. Daartoe worden de descriptoren die een VRS genereert geëvalueerd en vergeleken met traditionele registratie. Vervolgens wordt onderzocht hoe deze resultaten kunnen verwerkt en gebruikt worden in het registratieproces. Enerzijds wordt betracht om de traditionele registratie efficiënter te laten verlopen, anderzijds onderzoeken we de mogelijkheid om collecties op alternatieve manieren te ontsluiten. We hopen te bereiken dat op vernieuwende manieren van de collecties kan worden gebruikgemaakt.

Samenwerking

Tijdens dit project zal in eerste instantie een methodologie ontwikkeld en getest worden, waarbij als uitkomst inhoudelijke metadata van de testsets opgeleverd zal worden. Minimaal een testset telkens een duizendtal beelden van de collecties van de vier content partners: FOMU, Erfgoedcel Brugge, MoMu en Netwerk Oorlogsbronnen.

PACKED treedt als expertisecentrum op om het project inhoudelijk te begeleiden. De technische coördinatie is in handen van Datable.

Praktisch

Via de content partners worden verschillende soorten beeldcollecties verzameld. Voor elke collectie bestaan andere wensen en eisen op het vlak van metadatering. Deze wensen en eisen zullen in kaart gebracht worden, en zullen zo de gewenste output bepalen. In de uitvoeringsfase worden de beeldcollecties geanalyseerd door één of meerdere visuele herkenningsdiensten. Hiervoor wordt een geautomatiseerde en herhaalbare workflow uitgewerkt door Datable. De methodologie en technische uitwerking is gericht op de toepasbaarheid binnen verschillende erfgoedcollecties. De resultaten worden achteraf sectoraal gedeeld, onder meer via het kennisplatform CEST.

Vlaanderen - Verbeelding werkt