Menu
NL
New Years Event 2018 In Bozar 15

Nieuwjaarsevent van PACKED en Wikimedia België in de Bertouillerotonde, BOZAR, februari 2018, Beeld: Romaine [CC0].

PACKED: jaarverslag 2018 online beschikbaar

PACKED vzw heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt een verdere toename van de meeste activiteiten: meer beantwoorde loketvragen, georganiseerde vormingsactiviteiten, gepubliceerde nieuwsbrieven en opgenomen nieuwsitems. Ook het gebruik van sociale media bleef sterk stijgen. Andere delen van de werking bleven stabiel, zoals het aantal uitgevoerde projecten, of daalden licht, zoals het aantal gepubliceerde artikels in publicaties van derden.

Inhoudelijk stippen we ook graag aan dat de samenwerking met de Wikimedia Foundation in een stroomversnelling terechtkwam. Er was een opvallend sterke stijging van content opgeladen op Wikimediaplatformen, door PACKED vzw zelf en door een heleboel organisaties die de mogelijkheden van deze platformen beginnen te ontdekken. Het jaar werd trouwens in samenwerking met Wikimedia België gestart en afgesloten met een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie en eindejaarsdrink, gekoppeld aan prijsuitreikingen voor respectievelijk Wiki Loves Public Space en Wiki Loves Heritage.

De laatste drie maanden van 2018 stonden echter vooral in het teken van de beslissing van minister Gatz om PACKED vzw vanaf 1 januari 2019 te fusioneren met LUKAS en VIAA. De integratie van de PACKED-werking onder de vleugels van VIAA werd in 2018 opgestart, en draait nu op volle toeren.

In sommige onderdelen van de werking was er in 2018 dus een toename t.o.v. 2017, in andere een lichte daling:

●     vorming: het aantal georganiseerde vormingsactiviteiten is toegenomen (+22%);

●     advies en ondersteuning: het aantal beantwoorde loketvragen is sterk gestegen (+42%);

●     projecten: het totaal aantal uitgevoerde projecten blijft stabiel, het wegvallen van Europese projecten wordt gecompenseerd door een lichte stijging van het aantal projecten in Brussel en Vlaanderen;

●     online kennisplatformen: aanvulling/actualisering TRACKS bleef constant, er is een toename in de aanvulling/actualisering van CEST en een terugval bij SCART;

●     samenwerking met Wikimedia Foundation: de samenwerking is voortgezet, met een opvallend sterke stijging van het aantal datasets en records die werden opgeladen in Wikidata;

●     artikels: het aantal geschreven artikels in publicaties van derden is afgenomen (-7 %); 

●     communicatie: het aantal gepubliceerde nieuwsbrieven nam sterk toe (+72%), ook het totaal aantal opgenomen nieuwsitems groeide, maar minder sterk (+ 13%); 

●     sociale media: het gebruik van Twitter is zeer sterk toegenomen, maar op de Slidesharepagina werd minder toegevoegd.

Globaal genomen namen de online aanwezigheid en het online bereik van PACKED vzw toe, ondanks de financieringsmoeilijkheden en de aankondiging van de onverwachte fusie.

De verschillende operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst en het Actieplan 2018 worden ruimschoots afgedekt door de bovenvermelde activiteiten. 

In tegenstelling tot vorige jaren werd er echter, zoals voorzien, een negatief financieel resultaat geboekt. 

Je vindt het werkingsverslag 2018 in de sectie 'beleidsdocumenten' op de PACKED-website, waar je ook onze vorige werkingsverslagen en onze actieplannen vindt.

Vlaanderen - Verbeelding werkt