Menu
NL
Archiefdoorlichting Muziekorganisaties

PACKED en CEMPER: traject archiefdoorlichting bij muziekorganisaties

Na drie trajecten waarbij het archief van in totaal vijftien podiumkunstenorganisaties werd doorgelicht, zijn CEMPER en PACKED op 22 oktober 2019 gestart met een gelijkaardig traject bij zes muziekorganisaties: Alamire Foundation, Cohort, De Centrale, Oxalys, Festival Van Vlaanderen Mechelen en Sfinx Animatie. Bij zo’n archiefdoorlichting wordt een organisatie gedurende een aantal maanden begeleid bij de evaluatie van haar archiefwerking, met als resultaat een actieplan voor de zorg voor het eigen archief. PACKED focust zich daarbij op de digitale aspecten, CEMPER op niet-digitale inhoudelijke aspecten.

Het traject

Na een startvergadering waarin het traject wordt overlopen, krijgen de deelnemende organisaties een vragenlijst toegestuurd waarin ze aan de hand van de TRACKS-richtlijnen hun eigen archiefwerking evalueren. Medewerkers van CEMPER en PACKED verwerken de antwoorden, geven er feedback op en formuleren een advies over acties die de organisaties kunnen ondernemen om hun archiefwerking te verbeteren. We gaan ook bij iedere organisatie op plaatsbezoek om te zien hoe hun archiefruimte eruit ziet en hoe hun digitaal archief gestructureerd is. Aan het eind van het traject krijgt iedere organisatie een rapport dat bestaat uit de vragenlijst met haar antwoorden en de door ons geformuleerde adviezen en voorgestelde acties. Iedere organisatie formuleert ook haar drie belangrijkste werkpunten en er wordt een aanzet gemaakt tot een actieplan. 

Wat voorafging

In 2015-2016 organiseerden CEMPER (toen nog het Firmament) en PACKED een eerste archiefdoorlichtingstraject met CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis en ARSENAAL/LAZARUS (toen nog ‘t Arsenaal). 

Het tweede traject liep in 2017 met Compagnie Cecilia, Theater Antigone, Walpurgis, Theater Zuidpool en wpZimmer. Aan het derde traject, in 2017-2018, namen naast Voetvolk, KVS, Het Nieuwstedelijk en Theater Utrecht, ook onze collega’s van DEN, het Nederlandse kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector, deel, met het oog op een toekomstig archiefdoorlichtingstraject in Nederland. 

Wil je meer lezen over hoe zo’n traject in zijn werk gaat? 

In juni 2017 verscheen in META, het vaktijdschrift van VVBAD, een uitgebreid artikel over het eerste archiefdoorlichtingstraject waarin we o.m. schetsen hoe we evolueerden van individuele trajecten naar een gemeenschappelijk traject. In zo’n gemeenschappelijk traject kunnen kunstenaars en kunstenorganisaties zich immers herkennen in de uitdagingen waarmee collega’s kampen en zien dat die niet onoverkomelijk zijn. Door vanuit de praktijk naar de theorie te gaan, en het traject te spreiden in de tijd, met vier deadlines met tussentijdse feedback en een opvolging van de resultaten na zes maanden, oogstten we meer resultaat en bewustwording van het belang van archiefzorg in een sector als geheel. Het artikel gaat in detail in op de cases uit het eerste gemeenschappelijke traject in 2015-2016.

Vlaanderen - Verbeelding werkt