Menu
NL
A963436C095Cbdf7787Dcc9D0664C9A0

Beeld: filmstill van 'Familieteelt bij uitstek' van Gaston Vernaillen, 1949 (Bron: cagnet.be, projecten, cinema rural)

PACKED: eerste fase Cinema Rural bijna afgerond

Bij cinemacultuur denk je misschien eerder aan een bruisend stadsleven, maar ook op het platteland speelde film de voorbije eeuw een belangrijke rol. Vooral voorlichtingsfilms en documentaires richtten zich op de boerenbevolking in Vlaanderen. Om dat agrarische filmerfgoed in kaart te brengen, zet PACKED/VIAA mee zijn schouders onder Cinema Rural, een project van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG). 

Het doel van het project - waar ook partners als Boerenbond, Cinematek, Departement Landbouw en Visserij, ILVO, KADOC, en VRT bij betrokken zijn - is om zoveel mogelijk agrarisch filmerfgoed op te sporen en vindbaar te maken via Het Virtuele Land, de website van CAG. Een belangrijke eerste stap daarbij is het beschrijven van dat erfgoed in een duurzaam databanksysteem. Daarom ontwikkelden we de voorbije maanden samen met CAG een datamodel dat past in de Collective Access-databank van hetvirtueleland.be. Dat deden we samen met Sven Lefevre, onderzoeker verbonden aan het CAG die het hele land afreist om boerenfilms te inventariseren, Diantha Osseweijer, medewerker van het  CAG die de Collective Access configureerde en Anita Ruijmen van LIBIS die ons geholpen heeft met import- en exportscripts.

CAG wil de informatie uit die inventaris ook delen met de beheerders van deze films, waardoor die hun eigen collectieinventarissen kunnen aanvullen. Daarom hebben we ook gewerkt aan een standaardexport van de data in het ebucore-formaat. Op termijn wil CAG met behulp van dat formaat koppelingen leggen tussen Het Virtuele Land en de databanken van Cinematek, KADOC en ook met de boerenfilms die bewaard worden door VIAA. Ook VIAA is projectpartner, en door de fusie van PACKED en VIAA zijn de rollen die beide organisaties in het project opnemen nu ook geïntegreerd.

Het datamodel werd gedocumenteerd in een lijvige spreadsheet en samen met het configuratiebestand voor de Collective Access databank wordt dit binnenkort gepubliceerd op CEST. Op dit moment is er een betaversie van de databank aan het testdraaien, die in de loop van het najaar in productie gaat. De eerste resultaten hiervan worden op 26 september voorgesteld aan de stuurgroep van Cinema Rural. Voor het ogenblik plannen we de tweede fase van het project waarover we te zijner tijd meer zullen bekendmaken. 

Vlaanderen - Verbeelding werkt