Menu
NL
Opstelling He K

Opstelling voor capteren van data van 3,5-inch diskettes (van links naar rechts): computer, write blocker en diskettelezer. Beeld: meemoo, Vlaams instituut voor het archief CC BY-SA 3.0

TRACKS: praktijkvoorbeelden naar het Engels vertaald

Kunstenorganisaties die op zoek zijn naar tools en inspiratie om met hun eigen archief en collecties aan de slag te gaan, kunnen terecht op het online platform TRACKS. Door een recente vertaling van negen praktijkvoorbeelden, kunnen ook Engelstalige bezoekers nu een ruimer aanbod raadplegen van de expertise en ervaringen van verschillende TRACKS-partners.

De meeste pagina’s op projecttracks.be zijn in het Nederlands, maar gezien de meertaligheid en het internationale karakter van de kunstensector in Vlaanderen en Brussel, maken we regelmatig ook een deel van de informatie beschikbaar in het Engels. Bezoekers vinden alle basisinformatie al sinds de opstart in het Engels en ook een aantal praktijkvoorbeelden was al in vertaling beschikbaar. De voorbije maanden werden negen nog niet vertaalde praktijkvoorbeelden ook naar het Engels vertaald.

18% van de bezoekers op projecttracks.be heeft volgens Google Analytics het Engels als voorkeurstaal. Toch zijn maar iets meer dan 2% van de paginaweergaven Engelstalige pagina’s. Er ligt dus een kans om een deel van de doelgroep beter te bereiken door vaak geraadpleegde pagina’s ook in het Engels aan te bieden. We kozen in deze vertaalronde voor negen praktijkvoorbeelden. Praktijkvoorbeelden die in aanmerking kwamen voor vertaling waren ofwel recent ofwel iets ouder maar vaak geraadpleegd in het Nederlands en inhoudelijk nog steeds even relevant. Vijftien praktijkvoorbeelden waren reeds vertaald. De teller staat nu dus op 24. Voor een overzicht, zie https://www.projecttracks.be/en/projects. We lichten er een aantal uit. 

Een eerste ordening en plaatsingslijst van het papieren en analoge archief van Theater Antigone
In 2015 verhuisde Theater Antigone naar een kantoorruimte naast hun speelzaal in de Overleiestraat in Kortrijk. Het archief werd, na een eerste selectie, mee overgebracht naar het nieuwe kantoor. Net voor de verhuis kreeg het gezelschap nog 17 dozen archief en documentatie te verwerken die niet langer bewaard konden worden door het VTi, nu Kunstenpunt. Het volledige archief werd ongestructureerd verzameld in een polyvalente ruimte. In april 2016 brachten de medewerkers van Theater Antigone, met ondersteuning van Het Firmament (vandaag: CEMPER), structuur in de chaos en het archief in kaart. Dit was een noodzakelijke stap om de verdere aanpak van het archief te bepalen, met het oog op de uitbouw van een volwaardige archiefruimte en leeszaal.

> Lees hier het praktijkvoorbeeld op TRACKS in het Engels 
> Lees hier het praktijkvoorbeeld op TRACKS in het Nederlands 

Ontsluiting van het archief van de architectuurwerking van deSingel
De internationale kunstcampus deSingel speelde vanaf de jaren 1980 een belangrijke rol in de uitbouw van een architectuurcultuur in Vlaanderen, door de organisatie van tentoonstellingen met buiten- en binnenlandse architecten. Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (vandaag: VAi), gehuisvest in deSingel, was zich bewust van de waarde van dit archief voor de studie van architectuurcultuur in Vlaanderen vanaf 1980 en zette met deSingel een samenwerking op touw voor de ontsluiting van dit materiaal. 

> Lees hier het praktijkvoorbeeld op TRACKS in het Engels
> Lees hier het praktijkvoorbeeld op TRACKS in het Nederlands

Capteren van data van 3,5-inch diskettes
HeK (House for Electronic Arts) heeft digitale kunstwerken op 3,5-inch diskettes in de collectie. De organisatie beschikte niet over de juiste leesapparatuur om de data te capteren van deze negen high density diskettes, waarvan sommige voor Mac en andere voor Windows. We werkten een workflow uit om de data van de diskettes te halen. Diskettes zijn fragiele dragers: als ze te beschadigd zijn, is de kans reëel dat de leesapparatuur de dragers niet meer kan lezen en de kunstwerken verloren gaan.

> Lees hier het praktijkvoorbeeld op TRACKS in het Engels
> Lees hier het praktijkvoorbeeld op TRACKS in het Nederlands

Vlaanderen - Verbeelding werkt