Menu
NL
Schermafbeelding 2019 11 12 Om 15 47 40

schermafbeelding website Digital Heritage Online

KU Leuven: gedigitaliseerde erfgoedcollectie online in de kijker

Sinds een tiental jaar maakt KU Leuven werk van een hoogwaardige digitalisering van haar erfgoedobjecten. Het gaat voornamelijk om oude drukken, handschriften en prenten. Via het online zoekplatform LIMO zijn intussen meer dan 85.000 gedigitaliseerde erfgoeddocumenten uit hun collecties raadpleegbaar. Met Digital Heritage Online lanceert KU Leuven een nieuwe, visueel aantrekkelijke interface die voortbouwt op LIMO en waar je als bezoeker collecties kan verkennen en doorzoeken op thema, materiaaltype of bewaarlocatie, en op de eigenschap ‘recent gedigitaliseerd’.

Bij een grote hoeveelheid collecties zoals deze van de KU Leuven Bibliotheken moet je meer doen dan de werken enkel ter beschikking te stellen om geïnteresseerden aan te spreken. Met ‘Curated Collections’ in LIMO kan de KU Leuven nu specifieke collecties op een visueel aantrekkelijke manier in de kijker zetten, door een combinatie van beschrijvingen en afbeeldingen. Je kan navigeren door een boomstructuur van collecties en subcollecties, zoeken in collecties en vanuit een gevonden item andere documenten in dezelfde collectie ontdekken. Door te klikken op een thumbnail van een object, kan je de uitgebreide bibliografische informatie in de bibliotheekcatalogus raadplegen, evenals een uitgebreide objectbeschrijving. In de uitgebreide informatie zijn ook de collecties opgenomen waartoe het object behoort. Klik je daarop, dan worden andere items uit die collecties getoond. Zo kan je op basis van context zoeken in de omgeving van de bibliotheekcatalogus.

In de blog ‘Enriching Heritage’ van Nele Gabriëls, verantwoordelijke voor de digitalisering bij KU Leuven Bibliotheken, lezen we nog meer details:

Wat voorafging

KU Leuven Bibliotheken zet sinds 2016 in op het online beschikbaar maken van de gedigitaliseerde collecties. Terwijl ze daarbij als langetermijndoel de FAIR-principes voor ogen houden, waren een betere vindbaarheid en zichtbaarheid toch de meest dringende noden. Delen van de collectie waren al online beschikbaar gemaakt door aggregatieplatformen zoals Europeana en Flandrica, of eerdere platformen van KU Leuven zoals Magister Dixit of Lovaniensa. Een selectie van erfgoedobjecten komt ook voor in hun EXPO-site. Als auteurs- en intellectuele eigendomsrechten het toelieten, stelden zij gedigitaliseerde items ook ter beschikking via LIMO. Digital Heritage Online biedt daarbovenop een visueel aantrekkelijke toegang tot het digitaal erfgoed van de KU Leuven Bibliotheken, met tegelijk een mogelijkheid om specifieke zoekacties uit te voeren. 

Wat er nog komt

Dit platform is natuurlijk maar een eerste stap in het beschikbaar stellen van de gedigitaliseerde collecties: het publiceren van de data zelf (beelden, metadata en inhoud) als open data staat ook nog op de agenda.

Partners binnen de KU Leuven Bibliotheken

Digital Heritage Online is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende diensten van de KU Leuven Bibliotheken. LIBIS nam het ontwerp en de technische ontwikkeling van het Collection Discovery-platform in de bibliotheekcatalogus en zoekinterface voor zijn rekening. Collection Discovery is een nieuwe LIMO-implementatie waarvoor Digital Heritage Online het pilootproject was. Samen met de verschillende collectiecuratoren en dankzij de vele digitaliseringsprojecten kon het Departement Digitalisering, in het kader van de coördinatie van de content, een structuur voor de verschillende subcollecties ontwerpen. Technische ingrepen om de vele beschrijvingen van erfgoedobjecten samen te brengen in de juiste collecties werden uitgevoerd in samenwerking met het Departement documentbeheer.

Vlaanderen - Verbeelding werkt