Menu
NL
Schermafbeelding 2020 03 18 Om 19 13 39

schermafbeelding uit de introductievideo van de MOOC (https://www.edx.org/course/creating-a-digital-cultural-heritage-community)

Sectornieuws: Creating a Digital Cultural Heritage Community (online cursus KU Leuven)

KU Leuven organiseert een Engelstalige online cursus (Massive Open Online Course) over het (op)bouwen van een cultureelerfgoedgemeenschap door middel van vernieuwende praktijken voor o.a. publieksparticipatie. Als deelnemer leer je onder meer over online gebruikersinteractie, cureren en annoteren, publiekseducatie en toegang tot digitaal cultureel erfgoed.

Cultureelerfgoedgemeenschap?

Een cultureelerfgoedgemeenschap is de gemeenschap van organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel erfgoed of aspecten ervan door publieke actie willen behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. De term Cultural Heritage Community / cultureelerfgoedgemeenschap is een tiental jaar geleden met het Cultureelerfgoeddecreet van 2008 ook in het Vlaamse erfgoedveld gelanceerd als beoordelingscriterium. Heel wat organisaties hebben dus al praktijken ontwikkeld rond het betrekken van erfgoedgemeenschappen bij hun werking. 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De online cursus die de KU Leuven nu rond dit thema aanbiedt, kan de perfecte gelegenheid zijn om, in deze telewerktijden: 

  • je voor het eerst in deze materie te verdiepen;
  • de materie op te frissen; 
  • of als team de cursus te volgen. 

Dit gebeurt via het aparte EdX-platform van KU Leuven. De gevraagde tijdsbesteding wordt ingeschat op 2 tot 5 uur per week. De cursus is gratis maar je kan bij een succesvol afgewerkte cursus optioneel een examen afleggen een 45 euro betalen voor een certificaat. De voertaal en taal van de videotransscript is Engels.

Wat zal je leren?

  • Gebruikersinteractie creëren met online collecties en hierover reflecteren;
  • Digitaal cultureel erfgoed cureren en annoteren;
  • Welke strategieën je kan gebruiken voor publiekseducatie;
  • Toegang verkrijgen tot digitale beeldbanken, databanken en platformen;
  • Creatief aan de slag gaan met content uit de fotografie en de dans.

Meer weten of inschrijven?

Voor meer details over de onderdelen van de syllabus en de lesgevers verwijzen we je graag door naar de EdX-pagina. Inschrijven kan vanaf 18 maart 2020. Na inschrijving heb je acht weken om de cursus af te werken. 

Partners

KU Leuven heeft deze MOOC ontwikkeld in het kader van de projecten Fifties in Europe - Kaleidoscope en CultureMoves die gecofinancierd werden door de ‘Connecting Europe Facility’ van de Europese Unie.

Vlaanderen - Verbeelding werkt