Menu
NL
Webarchiving

PROMISE: enquête over webarchieven

Sinds 2017 werken de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rijksarchief samen met de universiteiten van Gent en Namen en de hogeschool Bruxelles-Brabant aan het project PROMISE over webarchivering vanuit een erfgoedperspectief. Het project wordt gefinancierd door BELSPO (POD Wetenschapsbeleid) en onderzoekt hoe de huidige best practices in webarchivering kunnen worden toegepast op de Belgische context. PACKED vzw is lid van het beleidscomité dat het project begeleidt. Op onze vraag zullen 150 à 200 websites van podiumkunstenorganisaties worden gearchiveerd in een pilootproject dat in het derde werkpakket van PROMISE zal worden opgestart.

We trappen een open deur in als we zeggen dat toekomstige onderzoekers het dagelijks leven van vandaag hoofdzakelijk zullen moeten reconstrueren aan de hand van het web. Het ligt dan ook voor de hand dat archieven en erfgoedbibliotheken zich tegenwoordig meer en meer zullen moeten bezighouden met het creëren van webarchieven.

Het onderzoeksteam van PROMISE lanceerde een enquête om de vereisten en behoeften van (potentiële) gebruikers van webarchieven beter te begrijpen. De enquête werd opgesteld voor drie doelgroepen: 1) onderzoekers, 2) medewerkers van bibliotheken, archieven en overheidsdiensten en 3) het brede publiek. Jouw mening zou een uitstekende aanvulling zijn op de gegevens die al werden verzameld. Je vindt de enquête hier. Alle antwoorden op de enquête worden anoniem opgeslagen en het invullen duurt een tiental minuten. Voor meer informatie over deze enquête kun je contact opnemen met Eveline Vlassenroot of Peter Mechant.

PACKED vzw zetelt in het beleidscomité aangezien Packed-medewerker Bart Magnus eerder al een pilot uitvoerde rond webarchivering van de typisch complexe content van websites van podiumkunstenorganisaties met behulp van de Archive-It service van de Internet Archive. Onze interesse in het PROMISE project werd gewekt tijdens de presentatie van de KBR op Informatie aan Zee 2017 waarna samen werd beslist om de archivering van podiumkunstenwebsites als pilot in het project op te nemen.

Bron: https://faro.be/blogs/bart-de-...

Vlaanderen - Verbeelding werkt