Menu
NL
Mooc 580X348

EuropeanaSpace: tweede editie MOOC Creative with digital Heritage

10.10.17 update

PACKED vzw was partner in Europeana Space (E-Space), een Europees project over het creatief hergebruik van cultureel erfgoed dat van 2014 tot maart 2017 liep. Eén van de verwezenlijkingen van E-Space was de ontwikkeling van een MOOC (massive open online course). Omdat de eerste editie van die E-Space MOOC Creative with Digital Heritage in 2016-17 een groot succes was, zal hij het komende academiejaar voor de tweede keer georganiseerd worden. Inschrijven is nu mogelijk. De cursus start op 10 oktober 2017.

Het educatieve idee achter de E-space MOOC is de drempel te verlagen naar toegang tot en hergebruik van cultureel erfgoedbronnen op Europeana en gelijkaardige platformen. Of je nu een student bent of een leraar met een interesse in cultureel erfgoed, een GLAM-professional, een ontwikkelaar of gewoon een cultureel erfgoed liefhebber zonder voorafgaande technische kennis, deze MOOC is iets voor jou: hoe kan je interactie aangaan met de grote rijkdom aan digitaal cultureel erfgoed die online bewaard en beschikbaar gemaakt wordt, in platformen als Europeana? Hoe kan je een actieve gebruiker worden van deze inhoud, door hem te hergebruiken, remixen en heruitvinden in functie van je onderzoek, lessen en ontwikkeling?
Deze cursus is gratis en vraagt een inspanning van 2 tot 4 uur per week, over een periode van een achttal weken.
De cursus is beschikbaar op de KU Leuven-pagina van het EdX platform.

E-Space MOOC: Creatief met digitaal erfgoed
Door de groeiende online beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed wordt het steeds belangrijker dat gebruikers leren hoe actieve hergebruikers te worden i.p.v. passieve lezers. De missie van de E-Space MOOC is drievoudig:

  • tonen hoe mensen creatief kunnen worden met Europeana en digitale culturele content;
  • demonstreren wat Europeana kan bijdragen aan de leergemeenschap;
  • het besef bewerkstelligen dat men niet enkel kan nadenken over culturele content maar deze kan ook beleven en ermee kan omgaan.

Deze cursus put uit de ervaringen van de E-Space-pilootprojecten en brengt je de resultaten van hun onderzoeken, analyses en testcases. Het educatieve idee achter de E-Space MOOC is enerzijds de obstakels te verkleinen m.b.t. de toegang tot en het hergebruik van cultureel erfgoed op Europeana en gelijkaardige bronnen, en anderzijds handleidingen voor en testversies van applicaties en tools aan te bieden samen met leesmateriaal, bruikbare tips en voorbeeldpraktijken die verzameld werden in de loop van het project.

De E-Space MOOC is bedoeld voor iedereen, van studenten en leraars met een interesse in cultureel erfgoed tot professionele GLAM-medewerkers, ontwikkelaars en cultureel-erfgoedliefhebbers. Om tegemoet te komen aan de noden van alle mogelijke leerlingen is iedere module georganiseerd op drie niveaus.

Niveau 1: Dit niveau richt zich op cultureel-erfgoedliefhebbers, studenten en leraars. De informatie die hier ter beschikking wordt gesteld, heeft betrekking op digitaal cultureel erfgoed in de brede zin; verschillende soorten content worden voorgesteld en er wordt uitgelegd hoe ze makkelijk te hergebruiken. Voor dit deel zijn geen technische vaardigheden of kennis van de onderliggende mechanismes van de culturele sector vereist.

Niveau 2: Dit niveau richt zich op professionele GLAM-medewerkers (galeries, bibliotheken, archieven en musea). De informatie die hier ter beschikking wordt gesteld, veronderstelt professionele kennis van de sector. Het doel is GLAM-medewerkers te helpen om nuttige tools, zoals die op het E-Space-platfom en Europeana Labs, te ontdekken en om hen te doen begrijpen hoe die kunnen worden gebruikt om collecties te verrijken, te remixen, te herdenken en op nieuwe en fascinerende manieren ermee te spelen.

Niveau 3: Dit niveau richt zich op ontwikkelaars. Dit is het meest technische deel van elke module en is bedoeld opdat ontwikkelaars de tools kunnen ontdekken waarmee zij kunnen werken (bv. de multiscreen toolkit, de Europeana APIs, …)

De E-Space MOOC bestaat uit acht modules:

Introductie: De inleidende module van deze cursus levert informatie over de MOOC en het project Europeana Space. Hij geeft ook tips over hoe best te navigeren doorheen de cursus, zijn modules en onderdelen.

Fotografie: In deze module zullen studenten leren hoe hun eigen verhalen te creëren met oude online foto’s m.b.v. Europeana en andere open content, en hoe ze te remixen met persoonlijke verhalen en beelden.

Open en hybride publiceren: In deze taakgebaseerde module zullen de deelnemers leren hoe een online boek samen te stellen door aspecten van de publicatie Photomediations: An Open Book te bestuderen als gevalstudie.

Tv: Europeana Space ontwikkelde een reeks multiscreen applicaties voor tv die zich richten op hergebruikscenario’s voor cultureel erfgoed. In deze module zul je leren over deze scenario’s, bv. de Berlijnse muur SmartTV applicatie gebaseerd op archiefvideo’s over de muur, van de bouw in 1961 tot de Duitse hereniging in 1990, en lokale gemeenschapsscenario’s waar tv wordt verkend voor het leren in zowel het klaslokaal als de woonkamer. Voor deze scenario’s worden verschillende gevalstudies onderzocht.

Dans: Deze module biedt een reeks van activiteiten voor leerlingen van verschillende niveaus, van bachelorstudenten tot postgraduaatstudenten, om hen de tools uit het danspilootproject te demonstreren en het gebruik ervan aan te moedigen. De activiteiten zullen leerlingen in staat stellen om hun eigen danscollecties over specifieke thema’s te creëren en te laten ontdekken hoe een online annotatietool de creatie en analyse van dans kan ondersteunen.

Musea: Deze module helpt deelnemers webgebaseerde en mobiele diensten te ontwerpen die niet enkel op maat gemaakt zijn van de bezoekers, maar ook van de medewerkers van musea en memorialen, in het bijzonder van diegenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van educatieve trajecten. Dit gebeurt door het delen van voorbeeldpraktijken en geleerde lessen.

Intellectuele eigendom voor de culturele ondernemer: Deze module zal je door het proces voor intellectuele eigendomsrechten gidsen, vanaf de conceptie van het oorspronkelijke idee tot de opstart van een bedrijf. Je zult leren over hoe een duidelijke strategie te ontwikkelen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan digitale culturele content en het commerciële hergebruik ervan. Je zult kennis maken met E-Space tools en gevalstudies die zullen tonen hoe deze auteursrechten te klaren, herbruikbare content vrij te geven, audits en risicoanalyses i.v.m. intellectuele eigendomsrechten uit te voeren, en hoe om te gaan met licenties en intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan hackathons, businessmodelering en incubatie.

Creatieve marketing: Het doel van deze module is enerzijds creatieve ideeën te stimuleren over de communicatie van culturele content door het gebruik van nieuwe media en anderzijds te tonen hoe een groter publiek kan bereikt worden door het combineren van de kracht van sociale media en hoe publieken beter kunnen worden betrokken.

Hier vind je alle info.

Vlaanderen - Verbeelding werkt