Menu
NL
1024Px 20170829 Wikify Het Theaterfestival Introduction

PACKED vzw: een jaar proefdraaien rond podiumkunsten op Wikimediaplatformen

PACKED vzw ijvert waar het kan voor een maximale digitale ontsluiting van erfgoed. In het najaar van 2016 zijn we een traject begonnen om gegevens over de podiumkunsten uit Vlaanderen en Brussel te publiceren op de Wikimediaplatformen. Voorlopig hebben 95 nieuwe Wikipedia-artikels m.b.t. podiumkunsten aangemaakt, ongeveer zestig bestaande Wikipedia-artikels m.b.t. podiumkunsten aangevuld en verbeterd en gegevens over enkele duizenden speelplekken, organisaties en personen uit de podiumkunstendatabank van Kunstenpunt gepubliceerd op Wikidata. Dat levert een verhoogde online zichtbaarheid en vindbaarheid op. Enkel al de 95 Wikipedia-artikels die we sinds eind april 2017 zijn beginnen aanmaken, hebben ondertussen meer dan 27.000 bezoekers opgeleverd.

Het was ons in 2016 opgevallen dat het pover gesteld was met de informatie over de podiumkunsten uit Vlaanderen op de Wikimediaplatformen. Nochtans heeft de podiumkunstensector veel te winnen bij goede en breed beschikbare informatie over de artistieke praktijk en de geschiedenis ervan. Hoewel Wikipedia wereldwijd de vijfde meest bezochte website is en met meer dan twaalf miljard pageviews per maand de plaats bij uitstek blijkt waar mensen naar informatie zoeken, bleek maar een minderheid van de meest relevante gezelschappen en personen vindbaar in de online encyclopedie. Op basis van de podiumdatabank van Kunstenpunt deden we een steekproef bij 419 gezelschappen uit de recente podiumkunstengeschiedenis: slechts 26% had een Nederlandstalig artikel en maar 5% een Engelstalig. Bij de 404 onderzochte personen is het iets beter gesteld: 38% heeft een Nederlandstalig Wikipedia-artikel en 9% een Engelstalig. Opvallend is dat het (vaak occasionele) televisie- en filmwerk van deze personen meestal goed gedocumenteerd is, terwijl dat voor een hele carrière in de podiumkunsten niet of nauwelijks het geval is. Ook zijn veel Wikipedia-artikels over podiumkunsten (inhoudelijk) voor verbetering vatbaar.

Sinds het voorjaar van 2017 zetten we een aantal lijnen uit om de Vlaamse podiumkunsten op Wikimediaplatformen de zichtbaarheid te geven die ze verdienen. Een overzicht en evaluatie van de opgezette acties vind je op de TRACKS-website.

Vlaanderen - Verbeelding werkt