Menu
NL

De ontwikkeling van een datamodel voor MEDEA

update

MEDEA is een project van de vakgroep Kunsten en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel dat een online platform bouwt voor de registratie van metaaldetectievondsten.
PACKED vzw ontwikkelt voor dit platform een zogenaamd graph model.

Metaaldetectie - het opsporen van munten, spelden en andere metalen objecten met een metaaldetector - is een bij wet verboden praktijk. Maar in de praktijk voert de overheid reeds lange tijd een gedoogbeleid. De melding van metaaldetectievondsten is immers een belangrijke bron voor de overheid en archeologen om nog onbekende sites met archeologische waarde te identificeren.

Om de huidige grijze zone te legaliseren, zal het toekomstige Onroerenderfgoeddecreet een licentiesysteem introduceren waarmee detectoristen rechtszekerheid krijgen voor hun activiteiten mits ze zich kenbaar maken en hun vondsten systematisch melden.

Om die nieuwe administratieve procedure te ondersteunen bouwt de Vakgroep Kunsten en Archeologie een experimenteel online platform waar detectoristen hun vondsten kunnen registreren en die vondsten meteen worden geïdentificeerd door experten uit de academische wereld.

PACKED vzw ontwikkelt voor dit platform een zogenaamd graph model. Dat is een datamodel dat informatie over vondsten vormgeeft als een netwerk van stellingen over dat object. Een dergelijk netwerk van stellingen kan een computer eenvoudig opslaan in een databank, maar het lijkt ook sterk op de manier waarop detectoristen en archeologen over archeologische vondsten nadenken.
Op die manier kan de databank ook makkelijk informatie vastleggen die zich vaak buiten de traditionele beschrijvingsschema’s uit de erfgoedsector bevindt. Zo zal het datamodel bijvoorbeeld ook meningsverschillen over de classificatie van vondsten kunnen weergeven. Dit najaar wordt het datamodel geïmplementeerd in een online databank.

Vlaanderen - Verbeelding werkt