Menu
NL
Schermafbeelding Brugge Website Meertalig

Schermafbeelding van de website www.learnmore.be die is ontwikkeld om de wensen en verwachtingen op het vlak van meertalige online informatie beter in kaart brengen

Collegagroep digitale participatie: verslag bijeenkomst december 2019

Op 12 december 2019 kwamen deelnemers tijdens de collegagroep digitale participatie in het Brugse Sint-Janshospitaal meer te weten over verschillende projecten rond digitale strategie en participatie van de Brugse musea. Ook werd het aanbod van de Vlaamse Kunstcollectie rond beeld-en databeleid voor musea voorgesteld, en tenslotte presenteerde KOERS, Museum voor de wielersport uit Roeselare, hoe het zichzelf als fysiek en digitaal knooppunt voor de wielersport op de kaart zet. Geïnteresseerden die er niet konden bijzijn, kunnen nu het verslag lezen en de presentaties bekijken.

De collegagroep

Deze collegagroep is een initiatief van meemoo, FARO, Middelheimmuseum, M Leuven en M HKA, en brengt periodiek verschillende spelers uit het veld samen om ervaringen uit te wisselen en te sensibiliseren m.b.t. thema’s als digitale participatie, digitale strategie en digitale innovatie. Participatie is immers één van de speerpunten in het Cultureelerfgoeddecreet en één van de vijf functies voor cultureelerfgoedwerking zoals die in dat decreet worden omschreven. Het is dan ook belangrijk dat zowel individuele instellingen als de cultureelerfgoedsector in zijn geheel hier acties rond uitwerken.

De bijeenkomst van 12 december 2019

Het uitgebreide verslag van de hele voormiddag vind je hier.
Deze voormiddag bestond uit drie delen:

1. Naar een duurzaam beeld- en databeleid in de musea ...  wat kan de Vlaamse Kunstcollectie voor u doen?
(Pascal Ennaert, Vlaamse Kunstcollectie)
Sinds 2019 heeft de VKC een landelijke dienstverlenende rol: het ondersteunen van musea in Vlaanderen bij hun data- en beeldbeleid. De VKC-werking richt zich daarbij op backoffice-processen m.b.t. de contentlaag, de uitwisselingslaag en de hergebruiklaag.
Bekijk hier de presentatie

2. Digitale strategie en digitale participatie in de Brugse musea
A. De aanpak van de digitale strategie van de nieuwe Cluster Cultuur Stad Brugge (Carolina Droogendijk, Cluster Cultuur Stad Brugge)
B. Onderzoeksproject meertaligheid ErfgoedBrugge.be (Alexander Soetaert, projectmedewerker digitale toepassingen)
C. Gezellewebsite en participatie (Els De Puyt, wetenschappelijk medewerker Guido Gezellearchief)
D. Multimedia in het Gruuthuse Museum (Geert Souvereyns, Musea Brugge) 
Bekijk hier de presentaties

 3. KOERS, museum van de wielersport: fysiek en digitaal tref- en knooppunt
(Thomas Ameye, KOERS. Museum van de wielersport)
Een centrale vraag in de werking is hoe KOERS kan interageren met de wielersportgemeenschap. Het digitale staat daarbij niet los van het fysieke.
Bekijk hier de presentatie

Na de presentaties was er een bezoek aan het Gruuthusemuseum, en, voor wie dat wilde, aan het Brugse Vrije (het stadhuis) met de erfgoedapp.

Vlaanderen - Verbeelding werkt