Menu
NL
Schermafbeelding 2019 08 29 Om 12 40 19

BeMuseum-conferentie met bijdrage van PACKED

11.10.19 event

BeMuseum, het innovatiegerichte netwerk voor museumprofessionals in België, lanceert zijn derde conferentie. Daarmee wil het enerzijds innovatieve methodes aanreiken die musea kunnen versterken in hun werking en anderzijds nieuwe tendensen binnen het domein van musea, cultuur, innovatie en technologie in kaart brengen. PACKED krijgt op de conferentie een platform om te praten over zijn werking i.v.m. digitale strategie.

BeMuseum wil met de conferentie een nieuwe plek voor dialoog en businessopportuniteiten creëren, solidariteit tussen museumliefhebbers versterken en de samenwerking tussen verschillende spelers uit de publieke en private sector stimuleren. FARO verzorgt er een sessie over het repatriëren van collectiestukken, terwijl de Brusselse Museumraad een panel houdt rond cureren op Instagram. Tenslotte presenteert ICOM Wallonie-Bruxelles een panel rond het vergroenen van de museumsector.

PACKED zelf verzorgt een sessie over onze werking wat betreft digitale strategie voor erfgoedinstellingen. Geïnspireerd door o.a. Tate, dat reeds met Tate Digital Strategy 2013-2015: Digital as a Dimension of Everything beklemtoonde dat digitale strategie steeds meer elk aspect van de werking van een erfgoedinstelling aangaat, zette PACKED een werking op om ook bij ons instellingen over digitale strategie te doen nadenken.

Digitale strategie behelst zowel het formuleren van doelstellingen wat betreft content, erfgoedgemeenschappen, budget en organisatie, als het bepalen van succesfactoren en indicatoren die hen toelaten om te meten of deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald.

Na een uiteenzetting over het wat en hoe van digitale strategie, laten we Katrien Steelandt van Musea Brugge aan het woord. Zij hebben een traject doorlopen onder de begeleiding van PACKED. Tenslotte presenteert Timothy Naessens van Lukas hoe hun diensten bijdragen tot de realisatie van de digitale strategie van musea.

Ga voor updates over het programma naar de website van BeMuseum

Inschrijven kan hier.

Vlaanderen - Verbeelding werkt