Menu
FR
Beeldenhub

Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer

Het project Blauwdruk Gedistribueerd Beeldbeheer had als doel om een blauwdruk voor de ontwikkeling van een beeldenhub vast te leggen. Tevens werd er getracht om tot een concensus te komen over een dienstenpakket waarin musea voorzien om beelden ter beschikking te stellen voor hergebruik en de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de uitrol van beeldenhubs in publieke collecties in Vlaanderen en Brussel.

Période: 2016 - 2017
Vlaanderen - Verbeelding werkt