Menu
FR
Oopjen Curtain View 1024X640 2

Bron: sharecare.nu

Sharing is Caring 2019

Op vrijdag 22 november 2019 vindt in Amsterdam de conferentie Sharing is Caring plaats. Het doel van de conferentie is de uitwisseling van ideeën en goede praktijken tussen erfgoedinstellingen die hun collectie of digitale content hebben beschikbaar hebben gemaakt voor vrij (her)gebruik of plannen in die zin hebben. Het hoofdthema is het uitbreiden van open collectiedata en de uitdagingen voor musea bij het vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar maken van de volledige context van collectieobjecten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar onderzoeksdata.

Vlaanderen - Verbeelding werkt