Menu
FR
Vrs Bachelorproef

Beeld: Kan een VRS gebruikt worden voor het beschrijven van historische foto’s? CC BY Nastasia Vanderperren; Beeld: Huis van Alijn

PACKED: beeldherkenning voor het beschrijven en classificeren van foto's van Huis van Alijn

Van 2015 tot 2019 studeerde PACKED-medewerker Nastasia Vanderperren Toegepaste Informatica aan Hogeschool Gent. In september studeerde ze af met een bachelorproef die onderzocht of beeldherkenningservices (VRS) collectiemedewerkers kunnen ondersteunen bij het beschrijven van cultureelerfgoedobjecten. Vandaag worden VRS namelijk getraind met hedendaagse beelden, dus weten we niet hoe goed ze zijn in het beschrijven van historische beelden. Nastasia gebruikte de collectie Anonieme snapshots van Huis van Alijn als testcase om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Vlaanderen - Verbeelding werkt