Menu
EN
Screenshot 2017 12 21 Wikidata Query Service

Linked Open Data publicatie met Wikidata

Dit project onderzocht hoe men een set van metadata van kunstwerken uit zes kunstmusea beschikbaar kan maken als Linked Open Data (LOD) met behulp van het Wikidata-platform. Het doel was om te zien of de infrastructuur die Wikidata gratis ter beschikking stelt door musea gebruikt kan worden om hun opendatabeleid in de praktijk te brengen, en hun collectiedata als LOD te publiceren zonder daarvoor zware IT-investeringen te doen.

Period: 2015 - 2016
Vlaanderen - Verbeelding werkt