Menu
EN
Php Thumb Generated Thumbnailjpg 7

Linked Heritage

Het project ‘Linked Heritage – Metadata, Standards, Persistent Identification and Linked Data System for a digital cultural heritage in Europe’ had als doel gedigitaliseerde content aan te leveren aan Europeana, deze content te verrijken en het gebruik van de al aanwezige content in Europeana te verbeteren. Het project werd mee gefinancierd door het CIP-ICT PSP subsidieprogramma van de Europese Commissie.

Period: 2011 - 2013
Vlaanderen - Verbeelding werkt