Overview of relevant IPR legislation in relation to the objectives of Europeana

Auteur: Barbara Dierickx i.s.m. Rony Vissers (2009)

Dit rapport is het resultaat van een vergelijkend onderzoek naar de wetgeving in verband met intellectueel eigendomsrecht in de verschillende partnerlanden van het ATHENA project (Azerbeidzjan, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Israël, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Slovakije, Slovenië, Zweden, Groot-Brittannië).

In het rapport wordt onder andere nagegaan hoe de verschillende nationale wetgevingen m.b.t. intellectuele eigendom zich verhouden tot de Europese richtlijnen m.b.t. deze materie, welke uitzonderingen er bestaan voor het gebruik door cultureel erfgoedinstellingen van materiaal dat is beschermd door de auteurswetgeving en hoe het intellectuele eigendomsrecht zich in de praktijk verhoudt tot het beoogde doel van Europeana.

Lees hier D.6.1. Overview of relevant IPR legislation in relation to the objectives of Europeana. Taal: Engels.


  • Terug naar overzicht
  •  
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be