Duurzame onbestendigheid: de conservering van audiovisuele mediakunst in een veranderend landschap

Auteur: Stoffel Debuysere (2005)

Dit rapport is het resultaat van een studie, waarin werd gezocht naar het formuleren van een voorstel om structureel, op lange termijn en op gefaseerde wijze een oplossing te bieden aan het conserveringsvraagstuk voor audiovisuele en multimediale creaties in kunst en documenten over kunst, met aandacht voor het bredere kader van cultureel erfgoed.

In de studie werd geopteerd voor een breed uitgangspunt, waarbij de preservatie van video- en mediakunst werd onderzocht binnen het kader van de toenemende convergentie van media, telecommunicatie en informatietechnologie, van de broadcasting- en filmindustrie, maar ook de hernieuwde dynamiek tussen productie, preservatie en distributie van audiovisuele media. Terwijl de nadruk in de eerste plaats werd gelegd op het kunstenveld, werden ook mogelijke raakvlakken met de bredere erfgoedwereld onderzocht, op het gebied van noden, know-how en infrastructuur.

Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 1 - index. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 1 - 0. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 1 - 1. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 1 - 2. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 1 - 3. Taal: Nederlands..
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 1 - 4. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 2 - index. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Deel 2. Taal: Nederlands.
Lees hier Duurzame onbestendigheid: Bibliografie. Taal: Nederlands.

  • Terug naar overzicht
met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be