Inleiding

Een van de doelstellingen van PACKED vzw is de opstart van of de participatie in onderzoeksprojecten. Door deze onderzoeksprojecten kan PACKED vzw als expertisecentrum de nodige praktijkervaring opdoen en onderhouden.

Alle hier opgesomde projecten worden gerealiseerd in samenwerking met andere organisaties en instituten. De ontwikkeling en uitwisseling van expertise met betrekking tot digitaal cultureel erfgoed en de archivering en conservering van audiovisuele kunsten vereist vanwege zijn complexiteit niet alleen een brede waaier van benaderingen, maar ook financiële middelen en deskundig personeel. Het is dan ook enkel door samenwerking over de geografische, sectoriële en institutionele grenzen heen dat dergelijke projecten tot een goed einde kunnen worden gebracht. PACKED vzw zal de resultaten van de vermelde projecten beschrijven in rapporten die, indien mogelijk, op deze website gepubliceerd zullen worden.

Lopende projecten vind je in de oranje linkerbalk. Een lijst van afgeronde projecten vind je hieronder.

ATHENA
AthenaPlus
Office Baroque
Obsolete apparatuur
Open Cultuur Data
Inflight
Archipel
Videowerk Danny Matthys
Linked Heritage
Doorlichting Vlaamse Kunstcollectie
Erfgoedbronnen INgeBEELD
Digitising Contemporary Art

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be