Agentschap Kunsten en Erfgoed

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse Regering actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap. Het Agentschap gaat het engagement aan om een uniek en centraal…

Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE)

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) is de wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid die het onroerend erfgoed onderzoekt, inventariseert en de resultaten daarvan ontsluit. Dit onroerend erfgoed kan zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als maritiem zijn. Het onderzoek van…

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be