Vlaamse Kunstcollectie

De Vlaamse Kunstcollectie is een samenwerkingsverband van drie kunsthistorische musea van Vlaanderen: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge en het Museum voor Schone Kunsten Gent. De musea hebben over de tijd heen veel kennis vergaard over…

vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat in 2008 werd opgericht door zes partnerbibliotheken: de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, de Universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven, de Openbare Bibliotheek Brugge en de Provinciale Bibliotheek Limburg te…

Archiefbank Vlaanderen

Sinds 2005 brengt de Archiefbank informatie samen over de Vlaamse private archieven in een online databank. Door deze archieven integraal in kaart te brengen, poogt Archiefbank bij te dragen tot de valorisatie en bescherming ervan. Het publiek vindt hierin gegevens…

Lukasweb

In opdracht van musea of erfgoedorganisaties verzorgt Lukas het digitale beeldbeheer van (top)werken uit het Vlaamse kunsterfgoed. Met het oog op de professionele afnemer zijn de hogeresolutiebeelden voor de meest veeleisende toepassingen bruikbaar. Lukas beheert en verspreidt wereldwijd beelden en…

Erfgoedcellen Vlaanderen-Brussel

Erfgoedcellen maken het erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Zij bevorderen de samenwerking, bouwen netwerken uit, experimenteren en ontsluiten het lokale of regionale erfgoed, maar beheren zelf geen erfgoed. Momenteel zijn er…

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be