Daniel Langlois Foundation - Centre for Research and Documentation (CR+D)

Deze Canadese stichting steunt innovatief onderzoek op artistiek, wetenschappelijk en technologisch gebied. Eén van de aandachtspunten is daarbij onderzoek naar de impact van technologie op onze culturele omgeving. Het DOCAM Project (Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage) is…

Nederlands Instituut voor Mediakunst / Montevideo - Time Based Arts

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time Based Arts heeft zich de opdracht gesteld een vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst te bevorderen. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst ondersteunt de mediakunst op drie…

ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie

Dit onderzoekscentrum uit Karlsruhe combineert productie en research, tentoonstellingen en andere events, documentering en archivering. Eén van de onderdelen van het ZKM is het 'Labor für antiquierte Videosysteme', een onderzoekscel waar methoden ontwikkeld en getest worden voor de restauratie van…

BAVC - Bay Area Video Coalition

Bay Area Video Coalition (BAVC) is een in 1976 opgericht non-profitcentrum voor mediakunsten, dat toegang verleent tot videotechnologie, videoprojecten sponsort, en restauratie- en conserveringsdiensten biedt voor in onbruik gemaakte videoformaten.

Electronic Media Group (American Institute for Conservation)

Electronic Media Group is een specialisatiegroep binnen het American Institute for Conservation. De missie van EMC is tweeledig: (1) het preserveren van electronische kunst en soortgelijke culturele materialen, en de middelen waarmee ze zijn gecreëerd; en (2) het aanbieden van…

Vlaams Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM)

BAM is het Vlaams steunpunt voor professionele hedendaagse beeldende, audiovisuele en mediakunst. BAM ondersteunt deze velden door ze te stimuleren, te analyseren en erover te informeren. Dit doet BAM met een brede en inclusieve visie en met expliciete relaties tot…

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be