Expertisecentrum DAVID (eDAVID)

Expertisecentrum DAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van eDAVID betreft:

  • digital born documenten met name die in de bedrijfsprocessen van de overheid of van ondernemingen een duurzame bewaring vragen
  • gedigitaliseerde documenten, foto’s, geluids- en…

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)

DEN is het Nederlandse nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. Het bevordert en bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening door de
erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen). DEN investeert in…

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be