Samenwerking trajecten VKC, CAHF, LUKAS & CVG

PACKED vzw werkt samen met VKC, CAHF, Lukas en Collectie Vlaamse Gemeenschap aan een langdurig traject met het oog op het integreren en doorzoekbaar maken van de collectiedata uit de tien aangesloten databanken. Het traject wordt doorlopen aan de hand van enkele projecten, die hieronder worden voorgesteld. Deze projecten worden ondersteund vanuit het Departement CJSM. De resultaten van de onderzoeksprojecten worden voor het brede publiek toegankelijk gemaakt via verschillende kanalen (online publicaties, workshops en studiedagen).

Project ‘Persistente identificatie’ (2013 – 2014)

Dit project onderzocht of persistente URI’s het beheer en de uitwisseling van informatie over kunstwerken in tien verschillende databanken eenvoudiger maakt.
De centrale onderzoeksvraag was of het gebruik van persistente URI’s:

 • beheer van collectiedata stroomlijnt;
 • uitwisseling van collectiedata efficiënter maakt; en
 • dynamische verwerking van collectiedata in andere websites of mobiele toepassingen makkelijker maakt.

Een persistente URI is een webadres dat:

 • volgens bepaalde regels werd samengesteld;
 • een heldere en consistente structuur heeft;
 • makkelijker te beheren en te gebruiken is;
 • stabiel (onveranderlijk) en toegankelijk op lange termijn is.

Door kunstwerken, kunstenaars, objectnamen en bewaarinstellingen te identificeren met een persistente URI kan je informatie uit verschillende databanken makkelijk aan elkaar koppelen en de informatie eenvoudig doorzoekbaar maken. Door persistente URI’s te gebruiken die verwijzen naar externe databanken kan je de registratie van een kunstenaarsnaam, objectnaam of bewaarinstelling eenvoudiger en minder tijdrovend maken, terwijl je nieuwe mogelijkheden opent voor verrijking van je eigen collectiedata met informatie uit andere bronnen. 

In dit project werd uitgegaan van het principe dat elke collectie die persistente URI’s voor kunstwerken uit zijn collectie zelf beheerd, m.a.w. elke collectiebeheerder is verantwoordelijk voor een ‘resolver service’ die URI’s voor kunstwerken uit zijn collectie beschikbaar maakt. Het project zocht uit hoe musea dit principe, dat in overeenstemming is met de Recommendation on Linked Open Data for museums van CIDOC (International Committee for Documentation) uit 2012, in de praktijk kan brengen.

Het project bestond uit drie onderdelen:

 • de normalisering van de identificatiegegevens van ongeveer 35.000 kunstwerken uit 10 verschillende collectiedatabanken. Daarbij werden kunstwerken, beschrijvingen, afbeeldingen, kunstenaars, objectnamen en bewaarinstellingen geïdentificeerd met een of meerdere persitente URI’s. Aanvullende werden ook de dateringen genormaliseerd.
 • De ontwikkeling van een Resolver service, een eenvoudige grafische schil op een webserver, waarmee collectiemedewerkers persistente URI’s voor kunstwerken kunnen beheren.
 • De ontwikkeling van een Demonstrator, een data aggregator die genormaliseerde en niet genormaliseerde collectiedata uit de tien databanken integraal doorzoekbaar maakt en toelaat om de resultaten voor en na normalisering met elkaar te vergelijken.

Meer informatie over dit project, alsook het eindrapport kunt u bekijken op CEST-website.


Project ‘Hoe word ik datauitgever?’ (2014 – 2015)

Een project rond het opstellen van een plan van aanpak voor de tien partnerorganisaties uit het project rond Persistente Identificatie, om de persistente URI’s voor kunstwerken, data en afbeeldingen te activeren en binnen elke organisatie iemand op te leiden om deze persistente URI’s te beheren.

Acties:

 • creatie van een roadmap voor het implementatie van de resolver in organisaties;
 • organisatie van twee workshops voor data-uitgevers-in-spe;
 • opmaak functieomschrijving en handboek voor de data uitgever.

lees meer op CEST

Project ‘Event-based objectbeschrijving’ (2014 – 2015)

Een vervolgproject op het ‘Persistente Identificatie’ project, maar met aandacht voor de persistente identificatie van events. Events zijn gebeurtenissen in de levensloop van een collectiestuk zoals ontwerp, vervaardiging, gebruik, verkoop, verwerving, tentoonstelling, restauratie, etc.

 • Deel I: door elk event persistent te identificeren in tijd en ruimte en te koppelen aan personen en organisaties die in het event betrokken werden, wordt de levensloop op een machine-leesbare manier gecodeerd.
 • Deel II: het potentieel van deze verrijking voor gebruikersapplicaties wordt getoond aan de hand van een of meerdere open source applicaties die websites verrijken met behulp van named entity recognition.

lees meer op CEST
 

Project ‘Linked Open Data (LOD) publicatie via Wikidata’ (2015)

Een project waarbij de identificatiegegevens van de werken uit de huidige 10 data providers in het voorgaande PID-project en partners van Open Cultuur Data, beschikbaar maken als linked open data met behulp van het Wikidata-project. Wikidata werd in het PID-project gebruikt om personen die een pagina op Wikipedia hebben persistent te identificeren. In dit deelproject stroomt collectiedata terug naar Wikidata, met bedoeling de persistente URI’s te verspreiden onder Wikipedians en ontwikkelaars die gebruik maken van Wikipedia. Op die manier worden meer gebruikers naar de informatie geleid die beschikbaar wordt gesteld via de persistente URI’s.


lees meer op CEST

 

Project ‘Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties’ (2016)

In het kader van dit traject wordt een reeks van pilootprojecten uitgevoerd waarin de geactiveerde persistente URI’s van kunstwerken worden gekoppeld aan een verwant bibliotheek- en archiefmateriaal en omgekeerd. Hierdoor worden museum-, bibliotheek- en archiefcollecties op een vernieuwende manier met elkaar vervlochten en toegankelijk gemaakt. De bezoekers van (digitale) museumcollecties vinden op die manier de weg naar bibliotheken en archieven en omgekeerd.

Die vervlechting bestaat uit het documenteren van persistente URI’s in elkaars collectiebeheersystemen en het vindbaar maken van de links in elkaars webportaal. Er wordt ook telkens getracht om de collectiedata te verrijken met collectiedata uit de verwante collectie. Die verrijking wordt gerealiseerd via uitwisseling van data via toegankelijke webportalen en API’s.

Op basis van de pilootprojecten wordt ook een best practice gids voor het brede erfgoedveld gemaakt voor het gebruik van persistente URI’s bij het aan elkaar linken van verschillende collecties. De best practice worden afgeleid uit de analyse van de verschillende protocollen voor persistente identificatie uit de bibliotheek- en archiefsector en de vergelijking met de aanpak m.b.t. persistente identificatie uit de voorgaande fases van het traject.

Dit traject wordt uitgevoerd in samenwerking met het VIAA, KIK, Lukas, Archiefbank Vlaanderen, ANET, UGent, LIBIS, Cultuurconnect, Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, VKC, KMSKA, Groeningemuseum, MSKGent, SMAK, M HKA, Museum M Leuven.

De resultaten van dit traject en de pilootprojecten kunt u bekijken op CEST

Voor meer informatie over deze projecten kunt u Alina Saenko (.(JavaScript must be enabled to view this email address)) of Bert Lemmens (.(JavaScript must be enabled to view this email address)) contacteren.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be