MEDEA

In januari startte de ontwikkeling van het MEDEA platform. MEDEA is een project van de vakgroep Kunsten en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel dat een online platform bouwt voor de registratie van metaaldetectievondsten. PACKED vzw ontwikkelde afgelopen jaar het graph datamodel voor dit platform. We Open Data startte zopas met de bouw van de databank en maakte een eerste ontwerp van het webplatform. De komende weken brengt iMinds-SMIT een aantal panels met archeologen en detectoristen samen om het eerste ontwerp te testen. PACKED ondersteunt in 2016 de verdere ontwikkeling van de graph database en een publieke API waarmee MEDEA de vondstgegevens vrij ter beschikking zal stellen.

Metaaldetectie - het opsporen van munten, spelden en andere metalen objecten met een metaaldetector - is een bij wet verboden praktijk. Maar in de praktijk voert de overheid reeds lange tijd een gedoogbeleid. De melding van metaaldetectievondsten is immers een belangrijke bron voor de overheid en archeologen om nog onbekende sites met archeologische waarde te identificeren.
Om de huidige grijze zone te legaliseren, zal het toekomstige Onroerend erfgoeddecreet een licentiesysteem introduceren waarmee detectoristen rechtszekerheid krijgen voor hun activiteiten mits ze zich kenbaar maken en hun vondsten systematisch melden.

Om die nieuwe administratieve procedure te ondersteunen bouwt de Vakgroep Kunsten en Archeologie van de VUB een experimenteel online platform waar detectoristen hun vondsten kunnen registreren en die vondsten meteen worden geïdentificeerd door experten uit de academische wereld.

In een eerste fase ontwikkelde PACKED vzw een zogenaamd graph model voor dit platform. Dat is een datamodel dat informatie over vondsten vormgeeft als een netwerk van stellingen over dat object. Een dergelijk netwerk van stellingen kan een computer eenvoudig opslaan in een databank, maar het lijkt ook sterk op de manier waarop detectoristen en archeologen over archeologische vondsten nadenken.
Op die manier kan de databank ook makkelijk informatie vastleggen die zich vaak buiten de traditionele beschrijvingsschema’s uit de erfgoedsector bevindt. Zo zal het datamodel bijvoorbeeld ook meningsverschillen over de classificatie van vondsten kunnen weergeven.

De opdracht voor ontwikkeling van databank en applicatie werd gegeven aan We Open Data.
PACKED ontwierp use cases die als leidraad gebruikt zullen worden bij de ontwikkeling van de databank en applicatie, die kort geleden gestart is en iets meer dan een jaar in beslag zal nemen. We Open Data heeft het datamodel al gebouwd in de Neo4j graph database, en doordat de code meteen publiek wordt gemaakt zal PACKED vzw de databank meteen ook zelf kunnen testen.

Uiteindelijk zal MEDEA ook ter beschikking gesteld worden via een publieke API (Application Programmable Interface). In 2016 zal PACKED als lid van de stuurgroep van dit project meedenken over de specificatie van de API.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be