Europeana Space

Het doel van het Europeana Space project is om binnen de sector van de creatieve industrie nieuwe kansen voor tewerkstelling en economische groei te creëren, gebaseerd op Europa’s rijke digitaal cultureel-erfgoedbronnen. Het project zal een open omgeving voorzien voor de ontwikkeling van applicaties en diensten gebaseerd op digitale culturele content. PACKED vzw werkt in het project mee aan de ondersteuning op vlak van intellectueel eigendomsrecht, en coördinatie van de ontwikkeling van enkele educatieve demonstrators.

Het doel van Europeana Space is om het gebruik te stimuleren van Europeana en andere online collecties van digitale culturele content door de creatieve industrie, door middel van het aanbieden van een reeks van middelen die hun betrokkenheid hiermee kunnen vergroten. Het gebruik van digitaal cultureel erfgoed door de creatieve industrie is nog steeds beperkt door kwesties rondom copyright en de vraag naar verdienmodellen die duidelijk maken welke waarde de content (mogelijk) kan hebben. Door het adresseren van deze problemen hoopt Europeana Space experts van hoog niveau bij elkaar te brengen afkomstig uit de Europese creatieve industrie, de technologische industrie, de cultureel erfgoed sector en het hoger onderwijs.

Europeana Space zal 3 Spaces bouwen: de Technische, de Content en Innovatie Spaces. Dit zijn fysieke en virtuele ruimten die het creatieve hergebruik van content zullen faciliteren. Zij omvatten online handleidingen en tools; een technisch platform; een platform voor IPR beheer; Hackathons en Workshops om inspiratie en ondersteuning te bieden aan archieven, technische partners, producers en bedrijfsleven om nieuwe applicaties te ontwikkelen; en begeleiding door bedrijfsexperts om creatieve ondernemers verder te ondersteunen. 6 thematische Pilots zullen innovatieve voorbeelden van gebruik van content tonen op het gebied van interactieve televisie, fotografie, dans, games, uitgeverij en cultureel erfgoed, en 4 Demonstrators zullen als best practice voorbeeld dienen voor onderwijsdoeleinden. Een breed promotie- en voortzettingsprogramma zal ervoor zorgen dat de best practices uit het project zullen worden gedeeld door heel Europa.

Europeana Space zal alle sectoren van de creatieve industrie adresseren, van content beheerders tot producers, curators, kunstenaars en alle makers van cultureel/creatief werk, uitgevers, uitzenders, telecom.

Alle informatie over het project en zijn consortium vind je op de projectwebsite www.europeana-space.eu.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be