duurzame koppelingen

Het project ‘Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties’ (2016) maakt deel uit van het traject persistente identificatie. In het kader van dit project wordt een reeks van pilootprojecten uitgevoerd waarin de geactiveerde persistente URI’s van kunstwerken worden gekoppeld aan verwant bibliotheek- en archiefmateriaal en omgekeerd. Hierdoor worden museum-, bibliotheek- en archiefcollecties op een vernieuwende manier met elkaar vervlochten en toegankelijk gemaakt. De bezoekers van (digitale) museumcollecties vinden op die manier de weg naar bibliotheken en archieven en omgekeerd.

De vervlechting bestaat uit het documenteren van persistente URI’s in elkaars collectiebeheersystemen en het vindbaar maken van de links in elkaars webportaal. Er wordt ook telkens getracht om de collectiedata te verrijken met collectiedata uit de verwante collectie. Die verrijking wordt gerealiseerd via uitwisseling van data via toegankelijke webportalen en API’s.

Op basis van de pilootprojecten wordt ook een best practice gids voor het brede erfgoedveld gemaakt voor het gebruik van persistente URI’s bij het aan elkaar linken van verschillende collecties. De best practices worden afgeleid uit de analyse van de verschillende protocollen voor persistente identificatie uit de bibliotheek- en archiefsector, en de vergelijking met de aanpak m.b.t. persistente identificatie uit de voorgaande fases van het traject.

Dit traject wordt uitgevoerd in samenwerking met het VIAA, KIK, Lukas, Archiefbank Vlaanderen, ANET, UGent, LIBIS, Cultuurconnect, Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, VKC, KMSKA, Groeningemuseum, MSKGent, SMAK, M HKA, Museum M Leuven.

Het vloeit voort uit het samenwerkingstraject met VKC, CAHF, LUKAS en CVG maar wordt hier ook in een aparte projectpagina belicht.

De pilootprojecten werden uitgewerkt in de periode mei tot december 2016. De resultaten zijn te bekijken op CEST.

In de komende periode zal er ook aan de hand van de resultaten van de pilootprojecten een 'Best practice gids voor persistente URI’s voor cultureel erfgoedcollecties, data en beelden' uitgeschreven en gepubliceerd worden. Volg onze nieuwsbrief voor verdere updates.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be