CEST

Sinds februari 2010 maakt de Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. CEST is een kennisplatform waarop professionals uit de erfgoedsector hun expertise delen over duurzame creatie, beschrijving, bewaring en toegang tot digitaal erfgoed.

CEST van 2010 tot vandaag

CEST was aanvankelijk een project dat tussen februari en september 2010 werd uitgevoerd door PACKED vzw en eDAVID vzw in opdracht van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Het project had als doelstelling duidelijkheid te verschaffen over “welke standaarden er prioritair van toepassing zijn voor de archivering, de ontsluiting en de uitwisseling van digitale archivalische, documentaire, audiovisuele en museale objecten en objectrepresentaties.”

CEST brochure (pdf/4,24 MB)
CEST eindrapport (pdf/6,23 MB)

Sinds 2011 is PACKED vzw verantwoordelijk voor het beheer en de verdere uitbouw van dit kennisplatform als onderdeel van haar structurele werking als expertisecentrum digitaal erfgoed. De eerste jaren werd vooral de nadruk gelegd op het verder uitwerken van de CEST-richtlijnen en het ontwikkelen van expertise, in nauw overleg met het erfgoedveld. In 2012 gebeurde een doelgroepenbevraging waaruit een aantal suggesties naar voren kwamen die we in de vernieuwingsactie ter harte hebben genomen.

In 2016 werd het kennisplatform grondig vernieuwd. De MediaWikisoftware werd geactualiseerd en uitgebreid met een semantische laag die de doorzoekbaarheid en hergebruik via de API aanzienlijk uitbreiden. Daarnaast werd de gebruiksvriendelijkheid van het platform verbeterd door toevoeging van een Wysiwyg-editor.


CEST-onderdelen

CEST bestaat uit vijf onderdelen.
De richtlijnen vormen het hart van het kennisplatform. Aan de hand van concrete scenario’s worden de minimale en aanbevolen standaarden voor een bepaalde digitaliseringstaak opgelijst. De scenario’s zijn opgedeeld in vier categorieën: inventariseren, digitaliseren, bewaren en toegankelijk maken.
Het standaardenregister bevat steekkaarten met de kerngegevens van de belangrijkste erfgoedstandaarden. In zo een steekkaart vind je bijvoorbeeld een korte uitleg waarvoor de standaard gebruikt wordt, en links naar de specificatie en gebruikersdocumentatie. Aan de hand van een vijftal verschillende trefwoorden kan je in het register ook zoeken naar standaarden die relevant zijn voor jouw type collectie of expertisedomein.
Het softwareregister doet ongeveer hetzelfde voor software. Ook hier vind je een korte uitleg terug waarvoor de tool gebruikt wordt en links naar broncode, leveranciers en gebruikersdocumentatie.
De publicaties vormen het nieuwste onderdeel van CEST. Hier worden verschillende soorten publicaties samengebracht die je helpen om standaarden in de praktijk toe te passen. Je vindt er handleidingen en modeldocumenten terug, maar ook gevalstudies van andere erfgoedcollecties en studies, artikels en rapporten die door PACKED vzw geschreven zijn.
Het glossarium tot slot bevat een lijst met moeilijke termen die van een bevattelijke definitie voorzien werden.

Bijdragen aan de wiki?

De Cultureelerfgoedstandaarden-toolbox is opgevat als een wiki. Dat betekent dat je hier niet enkel informatie kunt opzoeken, maar zelf ook actief kan meewerken door bijvoorbeeld informatie toe te voegen, te verbeteren, opmerkingen toe te voegen, je ervaringen te delen... Om dit te doen, vraag je eerst een gebruikersnaam en paswoord aan. Je ontvangt deze niet automatisch, maar per e-mail na goedkeuring door een PACKED-medewerker.

Vooraleer je aan de slag gaat, is het vervolgens nuttig te lezen wat er op CEST staat over auteursrecht en de creative commons licentie, alsook over gebruik van de editor, stijl en taal .

Feedback is welkom op .(JavaScript must be enabled to view this email address)

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be