VIAA: digitalisering weinig voorkomende dragers (aankondiging)

In het najaar van 2017 is VIAA begonnen aan de digitalisering van 22 verschillende, weinig voorkomende dragertypes. Audiovisuele dragers als 2-inch openreelvideo en MiniDisc Video8 worden vanaf eind 2017 door het digitaliseringsbedrijf Picturae gedigitaliseerd. PACKED-coördinator Rony Vissers was als jurylid betrokken bij de gunning van de opdracht. Eind 2018 zullen alle digitaliseringsresultaten in het VIAA-archief te vinden zijn.

ICOM: Museums in a digital world (oproep)

ICOM bereidt een nummer van Museum International voor over 'Musea in een digitale wereld'. Daarin zal onderzocht worden hoe musea zich hebben aangepast aan de éénentwintigste eeuw, die zich steeds meer in een virtuele wereld afspeelt. Voorstellen voor een bijdrage aan het tijdschriftnummer kunnen worden ingediend tot 29 januari 2018. Alle voorstellen zullen worden beoordeeld op hun geschiktheid en de gekozen artikels zullen gereviewed worden door experten. De redactie van het nummer is in handen van de nieuwe redactieraad en het redacteurenteam van ICOM.

TRACKS: traject archiefdoorlichting (update)

Sinds 2015 organiseren Het Firmament en PACKED vzw archiefdoorlichtingstrajecten voor podiumkunstenorganisaties. Op 4 november 2017 is met een workshop het derde traject archiefdoorlichting gestart. Naast drie Vlaamse podiumkunstenorganisaties (het nieuwstedelijk, KVS en Voetvolk), neemt dit jaar ook Theater Utrecht (NL) deel. Ook Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) volgt het traject, om het nadien in Nederland uit te rollen. Updates vind je op de TRACKS-website, info over de voorgaande trajecten in een artikel van Nastasia Vanderperren en Eline De Lepeleire in het VVBAD-tijdschrift META.

Recente Wikipedia-schrijfsessies (verslag)

In april 2017 zijn Het Firmament, PACKED vzw en Wikimedia België, met de steun van de VGC, gestart met een reeks Wikipedia-schrijfsessies over dans in Brussel. De eerste schrijfsessies vonden plaats in het kader van de Dag van de Dans, nadien volgden ook sessies in het kader van het Theaterfestival. Op 9 december 2017 organiseerden we, samen met de Nederlandstalige openbare bibliotheek van Vorst, een nieuwe schrijfsessie. Het onderwerp was enerzijds de Vorstse dansscene (met Rosas en P.A.R.T.S. om de hoek) en anderzijds de geschiedenis en het erfgoed van Vorst . Zeven mensen schreven enthousiast, met diverse verbeterde en nieuwe Wikipedia-pagina's als resultaat. Op 18 december 2017 organiseerde PACKED vzw ook nog een schrijfsessie voor de theaterwetenschappers aan de VUB.

PACKED VZW: ZELFEVALUATIETOOL DIGITALE MATURITEIT (update)

Minister Sven Gatz kondigde in september 2017 op het Sectormoment ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ aan dat hij de organisaties binnen de brede cultuursector een zelfevaluatietool ter beschikking wil stellen om hun digitale maturiteit te monitoren. De minister en het Departement CJM vroegen aan PACKED vzw om daarvoor een concept uit te werken. Sinds september 2017 werken we aan de opdracht. Hier volgt een eerste stand van zaken.

met de steun van de vlaamse overheid

Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be